KOREAN MOTOR COMPANY – 18/01/2005

Beschrijving van de reclame

Een publicitaire folder in bijlage in een krant toont een blanke vrouw op een bevallingstafel die net het leven geschonken heeft aan een zwarte baby. Naast haar staat haar partner (tevens blanke man) die met een verschrikt gezicht een schaar in zijn hand houdt om de navelstreng door te knippen. De vrouw kijkt vertwijfeld de andere kant op. Tekst : “Niet alles is zo betrouwbaar als een Hyundai”.

Een advertentie toont dezelfde visual. Headline : “Niet alles is zo betrouwbaar als een Hyundai”. Baseline : “Hyundai, altijd trouw” , gevolgd door een kadertje waarin de betrouwbaarheid van het merk uiteengezet wordt. Onderaan worden wagens van het merk afgebeeld met vermelding van de prijs en de eigenschappen.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is uitermate racistisch.

Standpunt van de adverteerder

Aangezien de klacht weinig expliciet is en de klaagster niet uitgelegd heeft in welk opzicht deze advertentie haar racistisch lijkt, liet de adverteerder gelden dat hij geen enkel racistisch element ziet. Hij was van oordeel dat deze advertentie op een fatsoenlijke en zedige manier een geboorte toont, hetgeen per definitie een fantastisch moment is. Hij bevestigde dat deze advertentie een illustratie is van een seculaire grap rond de onzekerheid van het vaderschap.

Jurybeslissing

De Jury heeft gemeend dat deze advertentie die de geboorte toont van een zwarte baby voortkomende uit een blank koppel teneinde de boodschap kracht bij te zetten niet racistisch is, maar dat zij niet van de beste smaak getuigt onder andere gelet op de verwijzing naar een waarde zoals trouw. Aangezien dergelijke vorm van communicatie negatieve reacties kan uitlokken, heeft zij gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren, overeenkomstig art. 4 van haar reglement.

Adverteerder: KOREAN MOTOR COMPANY
Product/Dienst: Hyundai
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  18/01/2005