KOREAN MOTOR COMPANY – 16/01/2007

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont onder de titel: “Maak plaats in je hersenen. Haal dit er bijvoorbeeld uit”, 4 verschillende afbeeldingen met korte begeleidende tekst:
-afbeelding van staande toiletten. Tekst: “De vakantie souvenirs”
-afbeelding van Abba. Tekst: “Het Eurovisie Songfestival van 1976”
-afbeelding van 5 personen in traditionele Duitse kledij die een groot glas bier heffen. Tekst: “de 6 jaar in Duitsland”.
-afbeelding van sneeuwwitje en de 7 dwergen. Tekst: “De namen van de zeven dwergen”.
Daaronder bevindt zich de titel “En zet de saloncondities van Hyundai in de plaats” en worden 3 modellen van het merk afgebeeld met vermelding van de prijzen, kortingen en eigenschappen.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame toont 4 te vergeten beelden en roept vervolgens Hyundai voor ogen. De te vergeten beelden zijn herinneringen aan autoproducerende landen zoals Frankrijk, Duitsland en Zweden. Duitsland wordt zelfs met name genoemd. De Franstalige versie is nog erger daar deze oproept om het onderwijs van het Duits te vergeten. Frankrijk wordt met vuile toiletten geassocieerd. Dit schaadt de faam van deze landen, meer in het bijzonder van het schoolvak Duits.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij helemaal geen allusie heeft willen maken op concurrerende merken voor dewelke hij respect betoont. Hij deelde de volgende uitleg mee :
Voor Duitsland : hij verwees naar de 6 jaren Duits; hij stelde dat hij ook andere talen had kunnen kiezen, dat het niet zijn bedoeling was om de taal van Goethe te bekritiseren, noch om te verwijzen naar Duitse constructeurs, maar enkel eraan te herinneren dat de taal die men enkel op school aanleert niet altijd de beste resultaten met zich brengt daar we veel interessante zaken vergeten die we tijdens onze studies hebben geleerd.
Voor Frankrijk : de adverteerder benadrukte dat hij geen verband ziet met vuile toiletten, daar deze universeel zijn en dus niet associeerbaar met Frankrijk.
Idem voor Zweden : de adverteerder ziet geen enkel probleem.

Jurybeslissing

De Jury is van oordeel dat het hier duidelijk om een figuurlijke boodschap gaat en binnen deze context, de spot niet van aard is om verkeerd begrepen te worden door het grote publiek en niet aanzien kan worden als een vernedering ten opzichte van andere landen en/of de Duitse taal. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: KOREAN MOTOR COMPANY
Product/Dienst: Hyundai
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak, Kleineren
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  16/01/2007