KONINKLIJKE SANDERS (NL) – 30/04/2002

Beschrijving van de reclame

Een affiche voor een mannenparfum toont een man met blote borst die op zijn rug ligt met het hoofd op de voorgrond. Een vrouw met loshangende haren en een zwart topje zit schrijlings over hem heen en houdt zijn polsen vast ter hoogte van het hoofd. Slogan : “Van Gils. Basic instinct. Eau de toilette for men”.

Motivering van de klacht(en)

Deze afbeelding is vrouwonterend en een maatschappelijk gevaar omdat ze een verkeerd imago van de vrouw geeft die hier wordt voorgesteld als een lustobject dat alleen aan seks denkt en erom vraagt. Het is ongepast om dergelijke beelden op publieke plaatsen te verspreiden waar iedereen en dus ook kinderen ermee geconfronteerd worden.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de parfumindustrie zijn bestaan ontleent aan het feit dat mensen zich aantrekkelijk willen voelen door het gebruik van parfum en dat de reclame daarom zinspeelt op de aantrekkingskracht tussen man en vrouw. Hij heeft benadrukt dat geen gebruik werd gemaakt van een stereotiep rollenpatroon waarbij de vrouw in een denigrerende rol wordt geplaatst en de campagne dus geenszins discriminerend is. De reclame is een verbeelding van het natuurlijk spel tussen man en vrouw en het is aan de waarnemer zelf om uit te maken hoe ver deze wil gaan met zijn/haar fantasie.

Jurybeslissing

Rekening houdend met de maatschappelijke evolutie en het verband met het product was de Jury van oordeel dat deze afbeelding niet vrouwonterend overkomt, noch haar menselijke waardigheid aantast. De vrouw wordt inderdaad in een dominante houding getoond, doch zonder seksueel misprijzende of onfatsoenlijke kenmerken. Daar zij geen inbreuken heeft vastgesteld op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: KONINKLIJKE SANDERS (NL)
Product/Dienst: Van Gils/Basic instinct
Media: Affiche
Categorie: Cosmetica
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  30/04/2002