KONINKLIJKE BELGISCHE VOETBALBOND – 12/10/1999

Beschrijving van de reclame

De advertentie voor de voetbalmatch toont een duivel die een staaf van een kickerspel voorgesteld als een spies vasthoudt, waarop afwisselend groenten en kleine spelertjes bevestigd zijn.br>

Motivering van de klacht(en)

De advertentie ruikt naar racisme, zet aan tot xenofobie en onderhoudt een klimaat van geweld dat de Belgische Voetbalbond uit het stadion tracht te weren. Op het ogenblik dat de extreem rechtse racisten opnieuw de verantwoordelijke burger verontrusten, Europa zich tracht te ontwikkelen boven de nationaliteiten heen en waar sport zich voorstelt als één van de bouwstenen van de sociale vorming van jongeren, is de advertentie inadequaat.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder wees op het humoristisch en karikaturaal karakter van de wijze waarop de tegenspelers van de Belgische equipe en de duivel zijn voorgesteld. Hij betwistte het verwijt dat racistische en xenofobische intenties naar voor worden gebracht, herinnerde aan zijn inspanningen om jonge buitenlanders te integreren en onderlijnde de afwezigheid van hooliganisme tijdens de ontmoetingen van de nationale ploeg, alsook van klachten afkomstig van de landen waarnaar verwezen wordt. Toch heeft de adverteerder beslist af te zien van de tweede fase van de campagne. Hij heeft verduidelijkt dat het beeld van het vliegend tapijt werd ontleend aan de sprookjes van duizend-en-een-nacht en niet in verband staat met dezelfde voorstelling die gebruikt wordt in de publicatie van een extreem rechtste partij, waarvan hij trouwens niet op de hoogte was.

Jurybeslissing

De Jury heeft haar eerdere adviezen en aanbevelingen m.b.t. gelijkaardige advertenties bevestigd en was van oordeel dat het in een gegeven delicate, socio-culturele context weinig opportuun is thema's te gebruiken die, in de eerste graad begrepen of door hun connotaties, in staat zijn een bepaald klimaat op te roepen of onvoorspelbare reacties uit te lokken welke strijdig zijn met een positieve visie en de doelstelling van de sport. Het, zelfs beperkte, risico dat het respect voor anderen in gevaar wordt gebracht door herhaling van boodschappen die kunnen worden beschouwd als kwetsend of agressief t.a.v. vreemde landen en die dus, al dan niet bewust, ongewenste reacties kunnen uitlokken, kan niet gerechtvaardigd worden door de humor, competitie of symboliek in de tweede graad. De Jury heeft bijgevolg een advies van voorbehoud geformuleerd en aanbevolen om in de toekomst ieder thema te vermijden dat dergelijke reacties kan uitlokken.

Gevolg

De adverteerder heeft zijn voornemen bevestigd om in de toekomst bijzondere aandacht te besteden aan de formulering van zijn volgende campagnes, in het bijzonder deze geïllustreerd met de duivel.

Adverteerder: KONINKLIJKE BELGISCHE VOETBALBOND
Product/Dienst: België-Finland
Media: Dagblad
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  12/10/1999