KOFFIEMARKT – 04/05/2018

Beschrijving van de reclame

De promotionele e-mail bevat in het begin drie afbeeldingen van zakjes met 20 koffiecapsules van verschillende types, met daarbij telkens het bedrag “9,00” doorstreept en daaronder “4,99”.

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat de mail een aanbieding voor het gepromote product bevat aan 4,99€ in plaats van 9€. Op de website stelde hij echter vast dat de prijs van deze aanbieding 5,99€ is. De som van 4,99€ geldt enkel als men 10 pakketten aankoopt. Hij vindt dit misleidend.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat in de reclame-uiting de meest gekozen staffel weergegeven is, maar dat door een technische storing de opmerking hierover niet meegekomen is in de e-mail.
Hij betreurt dit ten zeerste, want hij wil zijn klanten zo goed mogelijk informeren, maar geeft aan dat het in dit geval puur een fout geweest is en geen bewuste misleiding; als hij dat had gewild, had hij immers wel het goedkoopste tarief (4,49) in de e-mailing gezet en niet 4.99.
Hij bevestigde dit inmiddels intern uitvoerig te hebben besproken en dit punt wordt meegenomen in de checklist voor de nieuwe e-mailings zodat dit punt niet weer tot verwarring kan leiden.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de promotionele e-mail in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft met name vooreerst vastgesteld dat de e-mail in het begin drie afbeeldingen bevat van zakjes met 20 koffiecapsules van verschillende types, met daarbij telkens het bedrag “9,00” doorstreept en daaronder “4,99”.

Zij heeft er vervolgens echter nota van genomen dat op de website van de adverteerder bij de actie in kwestie naast dezelfde afbeelding van een zakje met 20 koffiecapsules van een bepaald type onder “Prijs per 20 Capsules” de doorstreepte prijs “€ 9,00” stond vermeld met daaronder “Nu € 5,99”.
Hieronder stond dan te lezen:
“Koop 10 x 20 Capsules voor € 4,99 per stuk en bespaar 17%
Koop 20 x 20 Capsules voor € 4,49 per stuk en bespaar 26%”.

Zij heeft ten slotte tevens nota genomen van het antwoord van de adverteerder volgens hetwelk in casu door een technische storing in de e-mail in kwestie niet werd aangegeven dat de vermelde promotieprijs de meest gekozen staffel betrof.

Dit niettegenstaande is de Jury van mening dat de e-mail zoals hij werd verstuurd voor de gemiddelde consument wel degelijk de verkeerde indruk wekte dat de vermelde promotieprijs gold bij aankopen vanaf één zakje met 20 koffiecapsules.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame-uiting in kwestie van aard is om de gemiddelde consument te kunnen misleiden wat betreft de draagwijdte van deze actie en het bestaan van een specifiek prijsvoordeel.

Gelet op het voorgaande en op basis van artikels VI. 97 en 99 van het Wetboek van economisch recht en artikels 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code), heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om deze reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

In dit verband heeft de Jury er nota van genomen dat de adverteerder reeds aangaf deze fout te zullen vermijden in nieuwe e-mailings.

Adverteerder: KOFFIEMARKT
Product/Dienst: Koffiecapsules
Media: E-mailing
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  04/05/2018