KLINIEK BEAUCARE – DR WEVER – GEZONDHEID NV – 05/04/2019

Beschrijving van de reclame

De website gezondheid.be bevat de volgende publicatie met daarin 3 links naar de website van Kliniek BeauCare:
“Facelift (halslift en wenkbrauwlift)
dossier
[Een facelift] (link naar website Kliniek BeauCare) is een operatie waarbij de plooien en rimpels van de gezichtshuid worden strakgetrokken, meestal samen met de dieper gelegen weefsellagen. Deze ingreep gebeurt onder volledige verdoving. Bij de klassieke facelift wordt een incisie gemaakt van voor het oor tot achter het oor. De huid wordt aangespannen, de onderhuidse weefsels (spieren en vet) gecorrigeerd en het huidoverschot verwijderd. Een facelift neemt ongeveer drie uur in beslag en vindt plaats onder algemene verdoving . U kunt de dag van uw facelift nog naar huis.
De macs-lift of minilift of S-lift
[De minifacelift] (link naar website Kliniek BeauCare) is op dit moment een veel gevraagde ingreep die zachter en eenvoudiger is dan de klassieke facelift.
De macs-lift (Minimal Access Cranial Suspension), S-lift, soft lift of ook wel minilift is een geavanceerde techniek voor natuurlijke gezichtsverjonging. De macs-lift heeft vooral effect op de hals, de kaaklijn en hamsterwangen. De macs-lift is minder ingrijpend dan de klassieke facelift . De macs-lift garandeert duurzame resultaten, een kleinere incisie en dus een sneller genezingsproces. De ‘mini’ in minilift staat dus voor mini litteken en mini herstelperiode!
De ingreep kan worden uitgevoerd onder plaatselijke verdoving. De chirurg maakt een sneetje in het haar ter hoogte van de slapen en boven het oor. Het litteken loopt verder in het oor. De huid van het gezicht wordt enigszins aangespannen (niet de hals) om een heel harmonieus effect te verkrijgen met een natuurlijke verjonging van het gezicht tot gevolg. Als er sprake is van een dubbele kin, kan er tegelijkertijd een liposculptuur van de kin uitgevoerd worden.

Halslift
Hierbij wordt een lift van de halsregio gedaan. De littekens bij deze operatie lopen verder naar achteren dan bij de vorig beschreven operatie, dwz tot achter het oor en in de nekhaarlijn, om een maximaal resultaat (lift) van de halshuid te verkrijgen. Soms wordt ook een sneetje gemaakt onder de kin om het onderhuids vetweefsel te verwijderen en het onderhuids bind - en spierweefsel strakker te hechten. (=liposculptuur van de kin)

Full-Facelift
Bij de full facelift wordt vanaf het middelste deel van het gezicht tot en met de hals, vet - en huidweefsel weggenomen en de spieren ingekort. Hiertoe maakt de arts een snede vanaf de haarlijn boven de slaap via de natuurlijke plooi voor en achter het oor naar de achterkant van het hoofd. De huid wordt hierna losgemaakt van het weefsel en de spieren. Overtollig vet wordt weggenomen en de spieren worden korter gemaakt. De huid wordt teruggelegd en strak getrokken en het teveel aan huidweefsel wordt verwijderd. Hechtingen worden in meerdere lagen aangebracht om de trekkrachten op de huid te verdelen. Indien gewenst wordt ook nog een snede in de plooi onder de kin gemaakt om ook de voorste halsspieren strakker te kunnen trekken.

Wenkbrauwlift / Voorhoofdslift
Bij de wenkbrauwlift/voorhoofdslift worden de uitgezakte wenkbrauwen en voorhoofdshuid gelift. Alhoewel de wenkbrauwen en voorhoofd één geheel vormen met het aangezicht, wordt deze operatie vaak apart verricht en behoort het niet bij een Full-Facelift. Wel wordt deze operatie vaak gecombineerd met een bovenooglid - en onderooglid correctie.

Praktisch
Voor de operatie heeft U een uitgebreid gesprek met de arts. Wanneer U geneesmiddelen gebruikt moet U dit aan de arts melden. Bepaalde medicijnen (vb. aspirine) mag U 10 dagen voor de operatie niet meer innemen. Daarnaast moet U 4 weken van tevoren stoppen met roken. Roken vernauwt namelijk de bloedvaten waardoor wondstoornissen en zelfs wondversterf na de operatie kan optreden.
Na afloop van een facelift wordt het gezicht ondersteund door een elastische muts. Dit dient als verband en moet ongeveer 5-7 dagen blijven zitten. Na de operatie zijn uw gezicht en uw hals gezwollen en verkleurd. Dit duurt gemiddeld twee weken maar over het algemeen hebt U weinig last en pijn. Eén tot twee weken na de operatie worden de hechtingen verwijderd. Een facelift heeft dezelfde risico’s als elke andere ingreep. Er bestaat een kans op een nabloeding of er kan een infectie optreden. Soms kan een gezichtszenuw tijdelijk uitgeschakeld zijn en aanleiding geven tot tijdelijke verlammingsverschijnselen, vb een hangende mondhoek of niet geheel kunnen sluiten van een ooglid. Gelukkig komen deze ernstige complicaties bijna nooit voor. Ook kunnen er na een facelift wat plekjes met vochtophoping of wat stuggere plekjes op het gezicht ontstaan. Deze gaan vanzelf weer weg, maar U kan ze ook laten behandelen door een schoonheidsspecialiste.
Het uiteindelijk resultaat van een facelift is pas zichtbaar na enkele weken.
Bij een facelift wordt de huid weer glad en strak gemaakt, maar de rimpels in uw gezicht die ontstaan zijn als gevolg van de wijze waarop U lacht en praat, zullen hierdoor niet verdwijnen. Deze rimpels maken deel uit van uw gelaatsexpressie en blijven altijd aanwezig. Ook de fijne rimpels rond uw mond en oogleden zullen door deze operatie niet geheel verdwijnen. Hiervoor moeten er aanvullende behandelingen ondergaan worden. U kan dit bespreken met de arts en vragen wat voor U de beste oplossing is. Ook moet U er rekening mee houden dat het natuurlijk verouderingsproces van uw huid niet door een facelift gestopt wordt. Na de operatie zal, net als ervoor, de elasticiteit van de huid geleidelijk verloren gaan.
[Meer weten over facelift?] (link naar website Kliniek BeauCare)”

Onder deze publicatie of tussen de tekst ervan bevonden zich daarnaast banners met betrekking tot de kliniek van Dr Wever, met een “voor-en-na” foto van de hals van een vrouw, het logo van de kliniek en respectievelijk de teksten:
- “Facelift – Internationale reputatie. Frequente spreker in het buitenland. Bekijk foto’s.”;
- “Overweegt u een Facelift? Maak vrijblijvend een afspraak – kliniek drwever – Meer informatie”.

Naar de publicatie op de website gezondheid.be wordt tevens gelinkt in een nieuwsbrief van deze website met als onderwerp “Cerebrale Parese of hersenverlamming van a tot z | Doe de gehoortest | Wat gebeurt er bij een facelift? | Strengere controle op gojibessen | Het dieet dat onze planeet kan redden”.

Motivering van de klacht(en)

De klaagster verwees naar een nieuwsbrief van de website gezondheid.be met een rubriek over gelaatscorrecties en haalde aan dat ze dan met één klik terechtkomt bij kliniek BeauCare en ook rechtstreeks bij Dr Wever en dan onder andere een afspraak kan maken.
Dit lijkt haar regelrechte reclame voor een medische dienst met behulp van specifieke sociale media-technieken, onder de noemer van “gezondheid”. Zij vraagt zich af of dit zomaar kan en niet indruist tegen een aantal wettelijke en ethische regels. Medische beroepen mogen geen reclame maken; hier is een handige sluipweg gevonden om dit wel te doen.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft de twee aangehaalde esthetische klinieken – enerzijds kliniek Dr Wever en anderzijds Kliniek BeauCare – evenals de uitgever van het betrokken medium – Gezondheid NV – om een reactie verzocht.

Reactie Dr Wever:

Dr Wever deelde mee dat de website gezondheid.be hem onbekend was. Nu blijkt dat deze website via Google Adsense bepaalde posities openstelt voor publiciteit, gaat hij ervan uit dat de uiting van zijn kliniek hierdoor zichtbaar is geraakt bij de klaagster.
Onder de noemer gezondheid heeft hij nimmer bewust zijn uitingen geplaatst, ook niet op genoemde website. Hij is nimmer op de hoogte geweest van een mogelijke publicatie van zijn naam op de website / in de nieuwsbrief van gezondheid.be.
Uit voorzorg heeft hij zijn advertenties door middel van Google-ads echter meteen aangepast qua regio.

Reactie Kliniek BeauCare:

Kliniek BeauCare deelde mee hier enkel (toegelaten) praktijkinformatie te verspreiden en geen (verboden) reclame.

1. Kliniek BeauCare maakt géén reclame via www.gezondheid.be

Volgens deze partij wekt de klaagster (bewust of niet) verkeerdelijk de indruk als zou er via de website of de nieuwsbrieven van www.gezondheid.be kunnen worden doorgeklikt naar de website van Kliniek BeauCare waar dan meteen een afspraak kan worden gemaakt. Op de website of in de nieuwsbrieven van gezondheid.be kan nochtans nergens worden doorgeklikt naar een pagina van Kliniek BeauCare waar dan een afspraak kan worden gemaakt. Ook de opvallende voor- en na foto in het midden van het screenshot heeft niets te maken met Kliniek BeauCare.

Er moet op de website van www.gezondheid.be een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de volgende twee zaken:

- enerzijds bevat de website www.gezondheid.be puur informatieve artikels over onder meer esthetische ingrepen, zoals bijvoorbeeld een facelift. In de informatieve tekst over deze facelift kan dan soms op bepaalde medische termen worden doorgeklikt om er meer informatie over te vernemen. Zo kan men op de pagina van www.gezondheid.be over een “Facelift (halslift en wenkbrauwlift)” bijvoorbeeld doorklikken op de termen “een facelift’, “een minifacelift” en “Meer weten over facelift?”

Welnu, wanneer men op één van deze termen klikt, dan wordt er een link gemaakt met de website van Kliniek BeauCare. Men komt dan namelijk meteen op een informatieve webpagina van Kliniek BeauCare terecht waar men dan nog meer kan lezen over deze ingrepen. Dit wordt visueel geïllustreerd door Kliniek BeauCare.
Zo komt men door in het artikel over “Facelift (halslift en wenkbrauwlift)”, gepubliceerd op www.gezondheid.be, op het lichtblauwe woord “facelift” of “minifacelift” te klikken, terecht op de website van Kliniek BeauCare. En zo komt men ook op de website van Kliniek BeauCare terecht door op de zin “Meer weten over facelift?” te klikken onderaan het artikel over “Facelift (halslift en wenkbrauwlift)”.
De informatie die men via het doorklikken op één van deze termen vervolgens op de website van Kliniek BeauCare aantreft, is objectieve informatie over deze ingrepen van (mini)facelift.
Deze linken op de website www.gezondheid.be naar de website van Kliniek BeauCare betreffen dus duidelijk geen reclame. Deze linken hebben immers louter de bedoeling om informatie te verstrekken over deze ingrepen.

- anderzijds worden er op diezelfde pagina’s van www.gezondheid.be blijkbaar door Google (wellicht in afspraak met Gezondheid NV) ook advertenties (“adv” of “pubs”) geplaatst met reclame voor (andere) esthetische ingrepen, gezondheidsproducten, esthetische klinieken, artsen, enzoverder; maar even goed verschijnen er reclameboodschappen voor zaken of producten die niets met het domein van de plastische chirurgie te maken hebben.
Kliniek BeauCare heeft echter absoluut niets met deze advertenties op www.gezondheid.be te maken. Ook dit wordt door Kliniek BeauCare visueel toegelicht aan de hand van een aantal voorbeelden van reclameboodschappen die op www.gezondheid.be in, onder en naast het artikel “Facelift (halslift en wenkbrauwlift)” verschijnen.
Op het ogenblik van de klacht en het moment dat de JEP screenshots maakte van de website www.gezondheid.be, was er bijvoorbeeld blijkbaar een advertentie of “pub” te zien voor de kliniek van een zekere Dokter Wever waar dan inderdaad een afspraak kon worden gemaakt. Echter Kliniek BeauCare heeft absoluut niets met deze advertentie voor Dokter Wever te maken. Deze Dokter Wever werkt alvast niet in Kliniek BeauCare. Blijkbaar is deze Dokter Wever een arts met een eigen esthetische kliniek in Nederland, doch zonder enige link of enig verband met Kliniek BeauCare. Daarnaast zijn op diezelfde webpagina over “Facelift (halslift en wenkbrauwlift)” op de website van www.gezondheid.be ook nog talloze andere advertenties of pubs terug te vinden. Op geen enkele manier komt men via deze advertenties die in, onder of naast de informatieve artikelen op de website van www.gezondheid.be staan evenwel bij Kliniek BeauCare terecht.
Kliniek BeauCare kan dan ook in geen enkel opzicht verantwoordelijk worden gesteld voor het feit dat er op www.gezondheid.be door Google reclameboodschappen worden geplaatst met de mogelijkheid om daarop door te klikken naar andere websites dan die van Kliniek BeauCare (zoals bijvoorbeeld de website van Dokter Wever waar dan een afspraak kan gemaakt worden).

2. De linken naar de informatieve website van Kliniek BeauCare zijn wettelijk toegelaten

Men kan inderdaad via de website www.gezondheid.be op termen als “facelift”, “minifacelift” en “Meer weten over facelift?” doorklikken naar de website van Kliniek BeauCare, waar men dan louter objectieve informatie over de betrokken ingrepen kan terugvinden.

Dit is echter geenszins in strijd met de Wet van 23 mei 2013 tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren en tot regeling van de reclame en informatie betreffende die ingrepen.

Deze wet verbiedt inderdaad reclame voor ingrepen van esthetische heelkunde of niet- heelkundige esthetische geneeskunde.
Echter, daarnaast is “praktijkinformatie met betrekking tot deze ingrepen” uitdrukkelijk wel toegelaten. Praktijkinformatie wordt in artikel 2, 7° van de Wet van 23 mei 2013 gedefinieerd als:
“iedere vorm van mededeling die rechtstreeks en specifiek, ongeacht de daartoe aangewende plaats, drager of aangewende technieken, tot doel heeft een beoefenaar te laten kennen of informatie te verstrekken over de aard van zijn beroepspraktijk.”

Welnu, de samenwerking tussen Kliniek BeauCare en Gezondheid NV houdt volgens deze partij wel degelijk énkel in dat er via het doorklikken op de website www.gezondheid.be praktijkinformatie over Kliniek BeauCare wordt verspreid: de website www.gezondheid.be zelf is vooreerst een puur informatieve website; bovendien voorziet die website op haar beurt louter in de mogelijkheid om via bepaalde woorden in de tekst (zoals “facelift” , “minifaceliff’ en “Meer weten over facelift?”) door te klikken naar de informatieve website van Kliniek BeauCare waar men dan verdere (praktijk)informatie kan bekomen over de in Kliniek BeauCare uitgevoerde ingrepen. Deze informatie op de website van Kliniek BeauCare is inderdaad duidelijk louter informatie “die rechtstreeks en specifiek tot doel heeft een beoefenaar te laten kennen en informatie te verstrekken over de aard van zijn beroepspraktijk”, ie. praktijkinformatie in de zin van de Wet van 23 mei 2013.

De praktijkinformatie op de website van Kliniek BeauCare voldoet bovendien wel degelijk aan de in de Wet van 23 mei 2013 opgenomen voorwaarden voor het verspreiden van praktijkinformatie: alle op deze website vermelde informatie is waarheidsgetrouw, objectief, ter zake, verifieerbaar, discreet en duidelijk. De informatie misleidt niet, vergelijkt niet en hanteert geen financiële argumenten.

Dat de website van Kliniek BeauCare louter objectieve en derhalve toegelaten praktijkinformatie bevat, werd in het verleden trouwens ook al (minstens indirect) bevestigd door de Orde der Artsen en door het FAGG die elk van hun kant de website van Kliniek BeauCare reeds grondig controleerden en die in haar huidige versie ook aanvaard hebben. Er is dan ook geen enkele reden waarom daar nu anders zou moeten worden over geoordeeld.

Door samen te werken met Gezondheid NV begaat Kliniek BeauCare dus in geen enkel opzicht een inbreuk op de Wet van 23 mei 2013. De samenwerking betreft louter een verwijzing naar praktijkinformatie op de website van Kliniek BeauCare, hetgeen uitdrukkelijk toegelaten is door de Wet van 23 mei 2013.

Gevraagd naar de precieze commerciële verhouding met Gezondheid NV, bevestigde Kliniek BeauCare ten slotte nog dat er een vergoeding werd betaald voor het plaatsen van linken van op de informatieve artikels op de website www.gezondheid.be naar de informatieve webpagina’s van Kliniek BeauCare, waardoor een bezoeker van de informatieve website www.gezondheid.be vervolgens op de website van Kliniek BeauCare meer informatie over de bewuste ingrepen kan vernemen. Dit kan volgens deze partij echter geenszins als reclame beschouwd worden. Het doel is om informatie te verstrekken; het doel is niet om het uitvoeren van ingrepen te bevorderen.

Reactie Gezondheid NV:

De uitgever van het betrokken medium maakte eveneens een onderscheid tussen de beide aangehaalde esthetische klinieken.

1) Wat Dr Wever betreft, was het hem niet duidelijk hoe deze publiciteit terecht kon komen op zijn website. Dr Wever is geen adverteerder die Gezondheid NV kent.
Naast publiciteit die rechtstreeks bij Gezondheid NV wordt geboekt, staat Gezondheid NV bannering toe. Nader onderzoek heeft bevestigd dat de publiciteit van Dr Wever is
toegekomen via Google AdSense. Omdat hij zich bewust is van de risico’s had de uitgever Google AdSense laten weten dat heel wat categorieën publiciteit niet toegelaten zijn. Op de black list staan bijvoorbeeld advertenties voor waarzeggerij, porno, seks, gokken, kansspelen, loterij en andere.
De bannering voor Dr Wever berustte niet op een welbewuste keuze van Gezondheid NV maar is door de mazen van het net geglipt.
Het medium heeft van deze klacht echter dankbaar gebruik gemaakt om nog explicietere instructies te geven zodat dit soort advertenties niet meer mogelijk zijn op zijn website.

2) Wat Kliniek BeauCare betreft, is de situatie echter totaal verschillend volgens deze partij.
Voor Kliniek BeauCare is er volgens het medium geen sprake van publiciteit aangezien ze voor Kliniek BeauCare geen advertenties als dusdanig plaatsen. Zij vermelden onder content die verband houdt met ingrepen die artsen in Kliniek BeauCare uitvoeren wel een doorklikmogelijkheid waardoor de geïnteresseerde lezer de website van deze kliniek kan bezoeken en daar nog meer en wetenschappelijk verantwoorde informatie kan vernemen over die specifieke ingreep.
De bezoeker merkt onmiddellijk dat hij de website van gezondheid.be verlaat en op deze van Kliniek BeauCare belandt; er is dus volledige transparantie.
Vermits geen enkele inhoudelijke boodschap wordt meegegeven, lijkt dit volgens het medium perfect vergelijkbaar met het resultaat dat iemand die meer wil weten, zijn website verlaat, een zoekrobot als Google opzoekt en daar een begrip als “facelift” ingeeft, waarna deze via de zoekresultaten ook bij Kliniek BeauCare kan uitkomen. Voor deze doorklikmogelijkheid betaalt BeauCare een vergoeding.
De uitgever meent dan ook dat, zolang deze werkwijze wordt gehandhaafd en er dus niet meer is dan het voorzien van een link naar de website van Kliniek BeauCare, er geen inbreuk is op de wetgeving. De website van Kliniek BeauCare is bij zijn weten immers volledig conform de toepasselijke wet- en regelgeving en volstrekt legaal toegankelijk voor het publiek.

Jurybeslissing

De Jury heeft dit dossier onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen.

De Jury heeft er nota van genomen dat de klaagster verwijst naar een nieuwsbrief vanwege de website gezondheid.be waarin gelinkt wordt naar een publicatie met als titel “Facelift (halslift en wenkbrauwlift)” op dezelfde website. In deze publicatie bevinden zich drie links naar de website van Kliniek BeauCare. Onder of tussen de tekst van de publicatie op de website bevonden zich daarnaast banners met betrekking tot kliniek Dr Wever.

Zij heeft derhalve vastgesteld dat de klacht betrekking heeft op onderscheiden communicaties via de website gezondheid.be vanwege twee onderscheiden esthetische klinieken – enerzijds kliniek Dr Wever en anderzijds Kliniek BeauCare – en behandelt de klacht voor wat hun respectievelijke communicaties betreft hieronder derhalve achtereenvolgens. Zij heeft in dit verband tevens de uitgever van het betrokken medium – Gezondheid NV – om een reactie verzocht.

Met betrekking tot de communicaties inzake kliniek Dr Wever:

De Jury heeft vastgesteld dat zich op de website gezondheid.be onder of tussen de tekst van de publicatie op de website met als titel “Facelift (halslift en wenkbrauwlift)” banners met betrekking tot de kliniek van Dr Wever bevonden, met een “voor-en-na” foto van de hals van een vrouw, het logo van de kliniek en respectievelijk de teksten:
“Facelift – Internationale reputatie. Frequente spreker in het buitenland. Bekijk foto’s.”;
“Overweegt u een Facelift? Maak vrijblijvend een afspraak – kliniek drwever – Meer informatie”.

Zij heeft er ingevolge de reactie van kliniek Dr Wever nota van genomen dat het plaatsen van deze bannering op de website gezondheid.be buiten diens bewuste keuze om gebeurd is door toedoen van de werking van Google AdSense en dat deze niet op de hoogte was van een mogelijke plaatsing ervan op de site in kwestie. Zij heeft er tevens nota van genomen dat ook door het betrokken medium werd bevestigd dat de bannering in kwestie niet ingevolge een bewuste keuze op zijn site werd geplaatst.

De Jury is van mening dat het hier duidelijk over reclame gaat in de zin van artikel 2, 6° van de Wet van 23 mei 2013 tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren en tot regeling van de reclame en informatie betreffende die ingrepen, dat het begrip “reclame” omschrijft als “iedere vorm van op het publiek gerichte mededeling of handeling die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel heeft de (…) bedoelde ingrepen te bevorderen, ongeacht de daartoe aangewende plaats, drager of aangewende technieken, reality-tv-uitzendingen inbegrepen”.

De Jury is derhalve van oordeel dat het hier gaat om verboden reclame in de zin van artikel 20/1 van de voormelde wet, dat het volgende stelt: “Het is elke natuurlijke of rechtspersoon verboden om reclame voor (…) bedoelde ingrepen te verspreiden.”.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury kliniek Dr Wever derhalve verzocht om de reclame in kwestie niet meer te verspreiden.

Zij heeft er in dit verband nota van genomen dat zowel kliniek Dr Wever als het betrokken medium in hun reactie reeds aangaven de nodige stappen te hebben ondernomen opdat dit probleem zich niet meer zou voordoen.

Met betrekking tot de communicaties inzake Kliniek BeauCare:

Vervolgens heeft de Jury zich gebogen over de manier waarop in de publicatie met als titel “Facelift (halslift en wenkbrauwlift)” op de website gezondheid.be wordt gelinkt naar de website van Kliniek BeauCare.

Zij heeft met name vastgesteld dat op drie plaatsen in de tekst hyperlinks aanwezig zijn naar pagina’s van de website van Kliniek BeauCare.

Zij heeft er ingevolge de reactie van Kliniek BeauCare onder meer nota van genomen dat deze voorhoudt dat het hier louter gaat om wettelijk toegelaten praktijkinformatie in de zin van artikel 2, 7° van de voormelde wet van 23 mei 2013, dat dit begrip omschrijft als “iedere vorm van mededeling die rechtstreeks en specifiek, ongeacht de daartoe aangewende plaats, drager of aangewende technieken, tot doel heeft een beoefenaar te laten kennen of informatie te verstrekken over de aard van zijn beroepspraktijk”.

Zij heeft er echter tevens nota van genomen dat zowel Kliniek BeauCare als het betrokken medium bevestigden dat Kliniek BeauCare een vergoeding betaalt aan het medium in kwestie voor het plaatsen van deze links en het creëren van een doorklikmogelijkheid naar de website van de esthetische kliniek in kwestie.

Hoewel de Jury niet in twijfel trekt dat de informatie op de website van Kliniek BeauCare waarnaar wordt gelinkt op zichzelf bekeken toelaatbare praktijkinformatie in de voormelde zin kan betreffen, benadrukt zij dat zij zich in casu dient uit te spreken over de specifieke wijze waarop hier de aandacht van het publiek op deze informatie wordt gevestigd.

Welnu, de Jury is van mening dat Kliniek BeauCare door te betalen om deze doorklikmogelijkheid vanaf een ander platform naar de eigen website te creëren wel degelijk een op het publiek gerichte mededeling doet die onrechtstreeks tot doel heeft de door haar aangeboden ingrepen te bevorderen, en dat het loutere feit dat de specifieke pagina’s waarnaar en van waaruit wordt gelinkt van informatieve aard zijn niet van aard is om hier afbreuk aan te doen.

De Jury is derhalve van oordeel dat het hier eveneens gaat om verboden reclame in de zin van artikel 20/1 van de voormelde wet.

Voor zover nodig is de Jury eveneens van oordeel dat deze verboden reclame onvoldoende herkenbaar is als commerciële communicatie vanwege Kliniek BeauCare en derhalve tevens strijdig is met artikels 9 en 10 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code), die onder meer bepalen dat “marketingcommunicatie duidelijk als zodanig herkenbaar (moet) zijn, ongeacht de vorm en het gebruikte medium”, dat “wanneer een reclameboodschap verschijnt in een medium dat ook nieuws of redactioneel materiaal bevat, ze ook direct herkenbaar (moet) worden voorgesteld als reclame” en dat “ook de adverteerder kenbaar (moet) zijn”.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury Kliniek BeauCare en het medium Gezondheid NV derhalve verzocht om de reclame in kwestie niet meer te verspreiden.

Gezondheid NV heeft hoger beroep ingesteld tegen de beslissing van de Jury in eerste aanleg voor wat betreft het gedeelte met betrekking tot de communicaties inzake Kliniek BeauCare en Kliniek BeauCare heeft meegedeeld de uitkomst hiervan af te wachten.

Hoger beroep

Standpunt medium in hoger beroep

Het medium deelde mee dat gezondheid.be een contentmedium is, dat een website met gezondheidsinformatie gratis aanbiedt aan het grote publiek.

Het beroep is gericht tegen het tweede onderdeel van de beslissing, dat betrekking heeft op hyperlinks die toelaten door te klikken naar de website van Kliniek BeauCare. De JEP heeft in eerste aanleg geoordeeld dat deze doorklikmogelijkheid niet geoorloofd is omdat deze zou indruisen tegen de wet van 23 mei 2013 tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundig esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren en tot regeling van de reclame en de informatie betreffende die ingrepen. Dit houdt in dat dergelijke hyperlinks niet langer mogelijk zouden zijn.

Gezondheid NV meent deze zaak toch in de juiste context, en dat is de ruimere context, te moeten plaatsen. Het mag volgens het betrokken medium immers niet zo zijn dat aan het verbod op reclame een dermate ruime draagwijdte wordt gegeven, dat dit de grens met praktijkinformatie overschrijdt en dat wat praktijkinformatie is door voormeld verbod wordt getroffen, nu de wetgever hiervoor expliciet een uitzondering heeft voorzien. De vraag is dan waar de grens ligt tussen reclame en praktijkinformatie.

Op de markt van de esthetische ingrepen zijn zeer veel spelers actief, die (quasi) allemaal over een website beschikken en op deze website aangeven welke ingrepen zij aanbieden. Om een website te kunnen aanbieden aan het grote publiek, moeten zij een domeinnaam hebben, deze laten ontwerpen, en deze laten hosten. Het hebben van die website en het organiseren van de aanwezigheid van die website op het internet is volstrekt geoorloofd; dit wordt beschouwd als praktijkinformatie.

Heel veel van de aanbieders van esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde beperken zich hier niet toe en laten ook figuurlijke wegwijzers naar die website plaatsen in de digitale wereld. Deze spelers doen beroep op verschillende middelen om hun website (meer dan die van hun collega’s) onder de aandacht te brengen van het publiek, en betalen daar ook voor.
Zo vindt men hen terug in de Gouden Gids, niet enkel met de gratis basisvermeldingen, maar ook met ruimere informatie, zoals een beeld van de website en een doorklikmogelijkheid naar die website. Daar betalen zij voor want dat is het businessmodel van de Gouden Gids. Ook wie via Google op zoek gaat vindt bij de resultaten duidelijk gesponsorde links. Beide verwijzen dus naar de desbetreffende websites, en het staat volgens het medium in kwestie buiten kijf dat dit nog altijd beschouwd wordt als geoorloofde praktijkinformatie, gezien de grote schaal waarop het gebeurt.

Het moet derhalve volgens het betrokken medium ook mogelijk zijn op gezondheid.be, waar mensen ook heen surfen om informatie te vinden, een wegwijzer te plaatsen naar de praktijkinformatie op een website. Vermits voor alle andere communicatiekanalen ook wordt betaald, mag de omstandigheid dat hij voor het aanbieden van de hyperlinks een vergoeding vraagt, geen enkel verschil maken.

Het medium voegde ten slotte nog toe dat de hyperlink die op de door de klaagster geviseerde webpagina's figureerde op zich misschien wat té discreet is in die zin dat er niet uit blijkt (vóór het aanklikken) dat het om Kliniek BeauCare gaat. Dit zou echter kunnen worden aangepast, bijvoorbeeld door de hyperlink op te nemen in een neutraal tekstblokje met bijvoorbeeld als tekst “Praktijkinformatie Kliniek BeauCare”.

Beslissing Jury in hoger beroep

De Jury in hoger beroep heeft kennisgenomen van de inhoud van de communicatie aangaande Kliniek BeauCare op de website van Gezondheid NV in kwestie en van alle elementen en standpunten die terzake meegedeeld werden in dit dossier.

Zij heeft er met name nota van genomen dat het onderdeel van de beslissing in eerste aanleg waartegen door het betrokken medium hoger beroep is ingesteld betrekking heeft op de manier waarop in de publicatie met als titel “Facelift (halslift en wenkbrauwlift)” op de door dit medium uitgegeven website gezondheid.be aan de hand van hyperlinks wordt verwezen naar pagina’s van de website van Kliniek BeauCare die op deze ingrepen betrekking hebben.

Zij heeft er tevens nota van genomen dat volgens de Jury in eerste aanleg het plaatsen van deze links in de redactionele inhoud in kwestie verboden reclame uitmaakt in de zin van artikel 20/1 j° 2, 6° van de Wet van 23 mei 2013 tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren en tot regeling van de reclame en informatie betreffende die ingrepen. Naar haar oordeel maakt immers het tegen betaling creëren van deze doorklikmogelijkheid vanaf een ander platform naar de eigen website van de esthetische kliniek in casu wel degelijk een op het publiek gerichte mededeling uit die onrechtstreeks tot doel heeft de aldaar aangeboden ingrepen te bevorderen. Het loutere feit dat de specifieke pagina’s waarnaar en van waaruit wordt gelinkt van informatieve aard zijn, is niet van aard om hier afbreuk aan te doen.

De Jury in hoger beroep bevestigt dat dit besluit zich opdringt op basis van de verschillende elementen van dit dossier.

Naast de inhoudelijke elementen die reeds door de Jury in eerste aanleg werden weerhouden om tot dit besluit te komen, wenst de Jury in hoger beroep met name te benadrukken dat de links in kwestie zijn opgenomen in en integraal deel uitmaken van redactionele inhoud met een objectief, zelfs wetenschappelijk karakter, waarnaar bovendien tevens wordt gelinkt in een bredere nieuwsbrief van de website in kwestie.

Bovendien vestigt de Jury in hoger beroep er de aandacht op dat in dit geval lezers die niet zelf op zoek zijn naar informatie over of van esthetische klinieken eveneens ongevraagd worden geconfronteerd met dergelijke informatie en dat ten aanzien van deze lezers bovendien slechts één enkele specifieke esthetische kliniek naar voor wordt geschoven, wat de in het geding zijnde werkwijze in elk geval onderscheidt van de gevallen van een zoekmachine en een bedrijvengids waarnaar het betrokken medium in zijn verzoekschrift verwijst.

Aldus is zij tevens van mening dat dit selectief linken naar een specifieke esthetische kliniek in een dergelijke publicatie als het ware een aanbeveling van in casu Kliniek BeauCare uitmaakt, wat nog bijdraagt tot het onrechtstreeks wervende karakter van de in het geding zijnde werkwijze.

De Jury is derhalve van oordeel dat het hier wel degelijk gaat om verboden reclame voor Kliniek BeauCare in de zin van artikel 20/1 van de voormelde wet en niet louter om door deze wet toegelaten praktijkinformatie.

Voor zover nodig is de Jury eveneens van oordeel dat deze verboden reclame onvoldoende herkenbaar is als commerciële communicatie vanwege Kliniek BeauCare en derhalve tevens strijdig is met artikels 9 en 10 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code), die onder meer bepalen dat “marketingcommunicatie duidelijk als zodanig herkenbaar (moet) zijn, ongeacht de vorm en het gebruikte medium”, dat “wanneer een reclameboodschap verschijnt in een medium dat ook nieuws of redactioneel materiaal bevat, ze ook direct herkenbaar (moet) worden voorgesteld als reclame” en dat “ook de adverteerder kenbaar (moet) zijn”.

De Jury in hoger beroep verklaart derhalve het hoger beroep ongegrond en bevestigt de beslissing van de Jury in eerste aanleg.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury in hoger beroep het betrokken medium derhalve verzocht om deze reclame voor Kliniek BeauCare niet meer te verspreiden.

De beslissing van de Jury in hoger beroep is definitief.

Gevolg

Het betrokken medium heeft bevestigd de beslissing van de Jury te zullen naleven.

Adverteerder: KLINIEK BEAUCARE – DR WEVER – GEZONDHEID NV
Product/Dienst: Facelift
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Gezondheid
Datum afsluiting:  05/04/2019