KLIMAATMANDAAT VZW – 20/02/2019

Beschrijving van de reclame

De spot toont een vader en zijn opgroeiende dochter. We zien hem achtereenvolgens haar omhelzen als ze baby is, haar eten geven, haar een verhaaltje vertellen, haar verzorgen als ze gevallen is met de fiets, haar troosten en haar een taart brengen tijdens een verjaardagsfeestje.
Meisje: “Papaatje, je beschermt me al sinds ik klein ben. Je bent er altijd voor mij geweest en wat er ook gebeurde je liet me nooit in de steek. Maar papa, hoeveel verjaardagen gaan we nog doen alsof er niets aan de hand is?”
We zien het meisje vervolgens met een somber gezicht.
Meisje: “Hoe ga ik later aan mijn kinderen uitleggen dat je niet bezig was met mijn toekomst?”
De tekst “Teken op signformyfuture.be” verschijnt op het scherm.
VO: “Het is nog niet te laat voor ons klimaat. Teken op signformyfuture.be voor een krachtig klimaatbeleid in België.”

Motivering van de klacht(en)

De klager is verbolgen door de reclame die op TV gemaakt wordt door Sign for my Future op een moment dat veel mensen TV kijken. Als ouder voelt hij zich vernederd en aangevallen door deze spot. Hij vraagt zich af wat hij moet antwoorden aan zijn kinderen die vragen of dit waar is.
Bovendien heeft deze spot volgens hem een sterke politieke connotatie en zet hij jongeren aan om zich aan te sluiten bij groepen die incivieke acties begaan (zoals de mailboxen en gsm’s van onze politiek verantwoordelijken doen overstromen).

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de spot deel uitmaakt van de lanceringscampagne Sign for my Future, een burgerinitiatief dat zoveel mogelijk mensen oproept om te tekenen voor een krachtig klimaatbeleid in België. In deze eerste fase van de campagne wil hij mensen bewust maken van de nood aan een krachtig klimaatbeleid om zo onze toekomst en die van onze kinderen veilig te stellen. Het zijn immers vooral de volgende generaties die te maken zullen krijgen met de gevolgen van klimaatopwarming. Het is geenszins een aanval op het ouderschap: de eerste scènes zetten dit duidelijk in de verf, met betrokken, bezorgde ouders.
De spot geeft ook duidelijk aan dat het nog niet te laat is. Vandaar de vraag aan de volgende regeringen om werk te maken van een klimaatbeleid. Op de website signformyfuture.be wordt dit allemaal toegelicht.
Het is een politiek neutrale campagne: de adverteerder spreekt zich niet uit voor de ene of de andere partij, noch over de maatregelen die zullen moeten worden genomen door de democratisch verkozen beleidsmakers om België klimaatneutraal te maken voor 2050.
Het is ook een positieve campagne: hij benadrukt niet alleen dat het nog niet te laat is, maar ook dat een klimaatbeleid vooral ook kansen biedt, nu en in de toekomst.
Hij zet op geen enkele manier jongeren aan tot onwettelijke actie maar vraagt enkel dat jongeren (vanaf 12 jaar) en volwassenen tekenen om de volgende regeringen op te roepen een krachtig klimaatbeleid uit te bouwen.

Jurybeslissing

De Jury wenste vooreerst te benadrukken dat haar bevoegdheid zich beperkt tot de inhoud van de reclame en dat het haar niet toekomt om zich uit te spreken over het initiatief als dusdanig.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat de spot deel uitmaakt van de lanceringscampagne van “Sign for my Future”, een burgerinitiatief dat mensen oproept om te tekenen voor een krachtiger klimaatbeleid in België.

De Jury is van mening dat de boodschap van de campagne duidelijk blijkt uit de spot in kwestie.

Zij is vervolgens van mening dat de manier waarop de dochter haar vader, die getoond wordt als een verantwoordelijke en attente vader, aanspreekt een rechtstreeks verband vertoont en in verhouding is met de boodschap die de adverteerder wil overbrengen en met het beoogde doel van de campagne.

Zij is met name van mening dat het in deze spot gaat om zoveel mogelijk mensen te sensibiliseren, zonder een bepaalde groep van mensen in het bijzonder te viseren, te discrediteren of te denigreren.

Volgens haar zal de gemiddelde kijker de reclame dus niet interpreteren in de zin die de klager eraan geeft, namelijk als kwetsend voor ouders.

De Jury is derhalve van oordeel dat de spot in kwestie niet in strijd is met de JEP-regels inzake niet-commerciële reclame noch met de Regels inzake de afbeelding van de mens.

Zij is eveneens van oordeel dat deze spot niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: KLIMAATMANDAAT VZW
Product/Dienst: Campagne ‘Sign for my Future’
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  20/02/2019