KITCHENAID – 19/03/2019

Beschrijving van de reclame

De klager deelde screenshots mee van de promotionele website voor de actie die een afbeelding van een keukenrobot met een attribuut bevat met erboven de tekst “Eindejaarspromotie – Van 15 november t.e.m. 31 december 2018” en eronder de tekst “Gratis schaaf/rasp – t.w.v. 105€ incl. BTW – bij aankoop van een 3,3 L (mini), 4,8 L, of 6,9 L keukenrobot”.  
Onder “Hoe deelnemen?” de volgende tekst:  
“Haast u naar de winkel  
- Koop een 3,3 L (mini), 4,8 L, of 6,9 L keukenrobot.  
- Houd uw kasticket of factuur goed bij. 
Geniet van uw promotie in slechts enkele kliks 
- Vul uw gegevens in.  
- Vul het serienummer in.  
- Neem het aankoopbewijs van uw keukenrobot erbij en omcirkel de datum, het aangekocht product en de prijs.  
- Scan of neem een foto van uw volledig aankoopbewijs.  
- Upload deze foto of scan.  
- Eens we uw deelname goedgekeurd hebben, ontvangt u uw gratis schaaf/rasp binnen de 8 weken.”.  
Daaronder knoppen “Nu deelnemen” en “Later deelnemen”.  
Daaronder contactgegevens en een link naar “Algemene voorwaarden”.  

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat op de website van deze promotie wordt gezegd dat men om een gratis schaaf/rasp ter waarde van 105 euro te ontvangen een KitchenAid keukenrobot moet kopen. De website beschrijft stapsgewijs wat men moet doen en begint met de tekst dat men een KitchenAid keukenrobot moet kopen. De klager heeft dit gedaan en kreeg vervolgens als antwoord dat het apparaat dat hij gekocht heeft uitgesloten is van de actie. Hij haalde aan dat echter nergens op de website een voorbehoud wordt gemaakt dat bepaalde specifieke onderliggende typenummers uitgesloten zijn van de actie. Er staat letterlijk ‘bij elke aankoop van een 3,3L, 4,8L of 6,9L keukenrobot’. Dat bepaalde modellen binnen die range uitgesloten zijn is alleen te vinden door de pdf met algemene voorwaarden te lezen.  

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat er promotionele flyers beschikbaar waren in de winkels die duidelijk de condities van de promotie vermeldden. De flyer vermeldde duidelijk dat het model in kwestie was uitgesloten van de promotie. Om die reden dan ook kon geen enkele consument dit model aankopen zonder te weten dat hij niet zou kunnen profiteren van deze promotie.  
Na de aankoop van het in aanmerking komende product en om het gratis accessoire te kunnen bekomen, moet de consument zich, zoals vermeld op de flyer, registreren op een specifiek daarvoor aangemaakte website. Wanneer de consument op deze website gaat en zich registreert, is hij reeds in de winkel geweest en heeft hij de flyer reeds ontvangen, waardoor hij reeds op de hoogte was dat het product dat hij aankocht niet in aanmerking kwam voor deze promotie. Om deze reden is het feit dat dit niet werd vermeld op de eerste pagina van de promosite zelf volgens de adverteerder niet misleidend.  
Hij voegde hieraan toe dat de uitsluiting van dit model vermeld werd op de website in de voetnoot "algemene voorwaarden", waar de consument toegang toe had om de condities van de promotie te raadplegen, en waar hij tevens dan ook de beschikbare toestellen voor deze aanbieding kon terugvinden.  

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame op de promotionele website van de adverteerder en van de klacht die daarop betrekking heeft.  

Zij heeft er nota van genomen dat de adverteerder in zijn reactie onder meer verwijst naar het feit dat in de winkels promotionele flyers beschikbaar waren waarin aan de hand van een asterisk werd verwezen naar de lijst met modellen die in aanmerking kwamen voor de actie.  

De Jury is echter van mening dat niet kan worden uitgesloten dat de consument met de promotionele actie geconfronteerd wordt via de website waarnaar de klager verwijst, getuige waarvan overigens ook het wervende taalgebruik van deze website (“Hoe deelnemen? Haast u naar de winkel”, “Nu deelnemen”).  

Welnu, wat de reclame-inhoud op de promotionele website in kwestie betreft, heeft de Jury er nota van genomen dat deze slechts in algemene bewoordingen vermeldt “Gratis schaaf/rasp (…) bij aankoop van een 3,3 L (mini), 4,8 L, of 6,9 L keukenrobot” en “Koop een 3,3 L (mini), 4,8 L, of 6,9 L keukenrobot.”, zonder te wijzen op het bestaan van beperkingen op het vlak van de deelnemende modellen binnen deze categorieën.  

De Jury is tevens van mening dat het loutere feit dat de voormelde flyer tevens op de promotionele website kon worden geraadpleegd door onderaan de pagina op de link “Algemene voorwaarden” te klikken in casu niet volstond om de gemiddelde consument voldoende attent te maken op het bestaan van dergelijke beperkingen.  

Zij is derhalve van mening dat de gemiddelde consument in de reclame op de website onvoldoende wordt geïnformeerd over de beperkingen op het vlak van de in aanmerking komende modellen, terwijl dit essentiële informatie betreft.  

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame van aard is om de gemiddelde consument te kunnen misleiden op het vlak van de draagwijdte van de actie wat betreft de deelnemende modellen, wat strijdig is met artikels VI. 97 en 99 van het Wetboek van economisch recht en artikels 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code).  

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame op de website te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.  

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd de reclame niet meer te zullen verspreiden.

Adverteerder: KITCHENAID
Product/Dienst: Keukenrobots
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  19/03/2019