KIMBERLY-CLARK – 31/08/2011

Beschrijving van de reclame

De banner ‘The Fresh Kiss by Scottex’ toont het gezicht van een man tegen een paar billen en daarbij de tekst “Beleef de Fresh Kiss ervaring”. Een wedstrijd geeft de kans om verschillende cadeaus te winnen, waaronder Bongobonnen.

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt deze reclame erg dubieus, verfijning tot in het extreme! Een reclame voor toiletpapier is al niet geweldig, maar om bovendien een achterwerk van een man of een vrouw te zien dat besnuffeld wordt door zijn medemens is erg vulgair en niet echt nuttig om te begrijpen dat het beste toiletpapier van het merk Scottex is. Er dan nog een wedstrijd van maken gaat het verstand te boven.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld dat de voornaamste doelstelling van de campagne erin bestond om de voordelen van het product duidelijk te maken, met name:

- Een nieuwe standaard inzake hygiënisch gevoel aan de billen
- Een frisser en zachter gevoel aan de billen.

Door de natuur van het product is er zeker een relevantie tussen het product en het tonen van de billen waar een zoen wordt op gegeven. De adverteerder wil daarmee duidelijk maken dat dankzij het gebruik van Scottex vochtig toiletpapier de billen een zodanige hygiëne en frisheid krijgen, dat men er zonder enige schaamte of hinder een zoen op kan geven.

In deze zin geeft het campagnebeeld een versterking aan de gebruikte baseline: “Fresh Kiss by Scottex”.

In de uitvoering van de creatie is ook veel aandacht besteed aan het feit dat het campagnebeeld met aanwending van naaktheid niet kan geïnterpreteerd worden als zijnde onfatsoenlijk, vulgair of obsceen. De hoek van waaruit de billen in beeld worden gebracht en het gebruik van de warmere, naturel kleuren heeft hiertoe bijgedragen. Zodoende werd erop toegezien dat dit campagnebeeld niet vernederend of onterend overkomt.

De adverteerder heeft voor een on-line campagne geopteerd omdat net dit media-vehikel hem toelaat om zeer doelgericht zijn primaire doelgroep (vrouw 25-49 jaar) te bereiken en dit campagnebeeld niet bloot te stellen aan kinderen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de banner voor het Vochtig Toiletpapier van Scottex het gezicht van een man en een paar billen toont. Zij heeft eveneens vastgesteld dat de afbeelding in kwestie zachtheid en netheid benadrukt.

De Jury is van mening dat er een direct verband is tussen de afbeelding en het product waarvoor ze reclame maakt.

De Jury is van oordeel dat de banner geen enkel visueel of tekstueel element bevat dat in strijd is met de algemeen geldende fatsoensnormen.

Rekening houdend met de huidige maatschappelijke context is de Jury van oordeel dat het beeld niet aanstootgevend overkomt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: KIMBERLY-CLARK
Product/Dienst: Scottex Vochtig Toiletpapier
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Categorie: Cosmetica
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  31/08/2011