KIGGEN’S – 04/05/2000

Beschrijving van de reclame

De advertentie van een veilinghuis met als hoofding “Persoonlijke uitnodiging in zaal der gerechtsdeurwaarders te Gent … onder toezicht van Gerechtsdeurwaarder SMETS R.” en met vermelding van de logo's van de adverteerder en van de gerechtsdeurwaarders, kondigt een belangrijke 2-daagse openbare verkoop aan. Een aantal te veilen loten worden kort omschreven onder de tekst “Alwaar de gerechtsdeurwaarder zal toewijzen de volledige inboedel van een zeer voorname familie VAN HOLLEBEKE ! Privé collectie, onverdeeldheid, nalatenschap, particuliere inbreng wegens verhuis, import-export, enz.”, “450 loten kunst en antiek van buitengewone topkwaliteit”.

Motivering van de klacht(en)

De advertentie wordt beschouwd als misleidend, omdat een onoplettende lezer er zou kunnen van uitgaan dat het om een gedwongen openbare verkoop gaat. De vermelding van het officiële embleem van de gerechtsdeurwaarders kan de misleiding beklemtonen.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat de tekst van de advertentie volledig is en niet misleidt over de aard van de verkoop. Zij heeft derhalve geen opmerkingen geformuleerd.

Adverteerder: KIGGEN'S
Product/Dienst: Openbare verkoop
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  04/05/2000