KIA MOTORS – 31/01/2007

Beschrijving van de reclame

Een tv-spot toont achtereenvolgens verschillende korte beelden : jonge vrouw op een party, afbeelding van een rijbaan, naakte man in een bed, jonge vrouw met kleren onder de douche, scène waar vrouw ruzie maakt met man, afbeelding van achtergelaten wagen met geopende portiers met een schim van iemand die op achterbank zit, wagen in de stad, stoet, wagen wordt achtervolgd door helikopter, vrouw in avondkledij in tunnel, vrouw in cafetaria, wagen in bos tijdens de nacht. Vervolgens wordt de wagen van het merk in beeld gebracht. Stem + tekst : « La Nouvelle Kia cee'd. La 1re voiture avec 7 ans de garantie. Essai sur www.ceed.be Kia Motors. The Power to surprise ».

Motivering van de klacht(en)

In het midden van deze spot wordt een lijk getoond. Dit beeld doet systematisch mijn kinderen opschrikken (6 tot 12 jaar) en blijft hangen in hun hoofd om vervolgens tijdens de nacht op te duiken onder de vorm van nachtmerries. Deze spot wordt uitgezonden tijdens uren dat de kinderen nog vaak voor televisie zitten. Deze spot zou een waarschuwing moeten bevatten om te wijzen op de schokkende inhoud.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder stelde dat hij kan begrijpen dat de beelden nogal warrig overkomen voor sommige kijkers, maar hij bevestigde formeel dat er geen beelden in verwerkt zijn van enig lijk zoals de klager aanhaalde.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot achtereenvolgens verschillende korte beelden toont. Zij heeft gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren mbt het beeld van de stilstaande wagen waarin achteraan een silhouet waarneembaar is. De Jury meent echter dat het slechts om een silhouet gaat zonder verder schokkende eigenschappen.

Wat echter de afbeelding van een jonge vrouw in het midden van een tunnel met druk verkeer betreft, heeft de Jury gemeend dat dit kan gepercipieerd worden als onverantwoorde en gevaarlijke gedraging. De Jury heeft dienaangaande de aandacht van de adverteerder gevestigd op art. 5 van de Febiac code die voorschrijft dat reclame in tekst, beeld of geluid geen gedrag mag beschrijven of weergeven op de openbare weg waarbij de verkeersregels of veiligheidsvoor-schriften worden overtreden. De Jury nam er nota van dat de spot niet meer verspreid zal worden. Zij heeft derhalve aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om bovenvermelde bepaling in aanmerking te nemen in zijn toekomstige reclame.

De adverteerder bevestigde de aanbeveling te zullen naleven.

Adverteerder: KIA MOTORS
Product/Dienst: Kia Ceed
Media: TV
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  31/01/2007