KIA MOTORS – 23/09/2009

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als titel “België is het enige land in West-Europa dat géén schrootpremie geeft. Daarom doet KIA het. €2 300 schrootpremie* op uw oude wagen.”, toont een afbeelding van een KIA cee’d “7 year warranty**”en een van een KIA cee’d_sw “7 year warranty**”.
Onderaan de vermeldingen inzake brandstofverbruik en CO2-uitstoot, de voorwaarden van het aanbod en het website-adres.

Motivering van de klacht(en)

Het klopt niet dat België het enige land zonder zo'n premie zou zijn. .De meeste landen in West-Europa geven helemaal geen schrootpremie. En die landen die het wel doen (Duitsland bijv.) houden er één na één mee op wegens budgetaire moeilijkheden.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder verwees naar de website van ACEA (de vereniging van de Europese constructeurs, die in deze neutraal is want KIA is geen lid) . Hij benadrukte dat blijkbaar vrijwel alle ons omringende landen tot dusver een schrootpremie hebben of gehad hebben.
Hij stelde dat het klopt dat er inmiddels landen zijn waar de premie stilaan ten einde loopt (al dan niet gepland) omwille van tal van redenen. Echter zijn motief was gewoon om publicitair met een argument uit te pakken dat door een aantal beleidsvoeders ooit geopperd geweest is, maar nooit gerealiseerd werd i.c.m. het feit dat de ons omringende Europese landen het wél in de praktijk gebracht hebben.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame het volgende stelt: “België is het enige land in West-Europa dat géén schrootpremie heeft. Daarom doet Kia het. ….”.

De Jury is van oordeel dat deze bewering incorrect is en derhalve te absoluut. Op basis van art. 94/6 van de wet op de handelspraktijken en art.5 van de ICC code, heeft de Jury de adverteerder verzocht om deze bewering te wijzigen (eventueel door ze te milderen) en bij gebreke daaraan deze reclame niet meer te verspreiden.

Anderzijds heeft de Jury tevens de aandacht van de adverteerder gevestigd op art. 5 van de Febiac code die de lettergrootte (3mm voor A4 formaat) voorschrijft mbt de vermeldingen inzake brandstofverbruik en CO2 uitstoot, alsook op art. 7 van het Koninklijk Besluit van 19 maart 2004.

Gevolg

De adverteerder bevestigde dat hij de Jurybeslissing zal naleven.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: KIA MOTORS
Product/Dienst: Kia
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  23/09/2009