KIA MOTORS – 12/01/2009

Beschrijving van de reclame

Op de website www.salonauto.be bevindt zich een banner « SUV/MPV’s zijn de grootste vervuilers » - « De Kia Soul overwint alle vooroordelen ! » met een foto van de Kia Soul. De banner verwijst naar de website www.freesoul.be die de Kia Soul toont.

Motivering van de klacht(en)

De door de JEP en FEBIAC zelf opgestelde code zegt dat dit soort publiciteit aan de volgende criteria moet voldoen: Op banners, IMU's, skyscrapers en andere soortgelijkeadvertentieformaten op andere dan de merkeigen website,worden de verbruiks- en CO2 gegevens eveneens duidelijkleesbaar vermeld of wordt de mogelijkheid gebodenrechtstreeks door te klikken naar een pagina waar dezevermeld staan en kunnen afgedrukt worden.
Deze publiciteit voldoet geenszins aan deze criteria.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft voorgesteld om op elke pagina op www.freesoul.be de volgende zin ergens onderaan de pagina toe te voegen: Gem. Verbruik: 5,2 – 6,5 ℓ/100 km • CO2-uitstoot: 137 – 156 g/km en heeft gevraagd of hij dan in orde met de richtlijnen is.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat er op het ogenblik van de indiening van de klacht noch op de banner, noch op de website waarnaar de banner verwijst gegevens vermeld werden mbt brandstofverbruik en CO2 uitstoot, wat strijdig is met het KB van 05/09/2001 en met art.5 van de Febiac code.

De Jury heeft er nota van genomen dat de CO2 en verbruiksgegevens intussen wel op de pagina’s van de site waarnaar de banner verwijst (www.freesoul.be) vermeld worden zodat deze site en de banner nu in overeenstemming zijn met art. 5 van de Febiac code.

De Jury heeft eveneens vastgesteld dat er op de pagina’s van de merkeigen website www.kia.be rechts een rubriek ‘CO2 Waarden’ aanwezig is die naar een tabel verwijst waarop het geheel van de verbruiks- en CO2-emissiesgegevens van het voertuiggamma van het merk weergegeven wordt. De Jury heeft derhalve gemeend geen opmerkingen meer te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: KIA MOTORS
Product/Dienst: Kia Soul
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Milieu, Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  12/01/2009