KIA MOTORS – 04/05/2005

Beschrijving van de reclame

Een affiche met als titel “Trainez-la dans la boue « toont een wagen van het merk.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is dubbelzinnig, want met deze “trainez-là” wordt de vrouw geviseerd. Deze boodschap is dus onrespectvol tav de mens en bevat een aansporing tot misprijzen, laster en geweld.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat deze slogan een knipoog is naar de off-road capaciteiten van deze wagen.

Jurybeslissing

De Jury is van oordeel dat deze slogan “Trainez-là dans la boue” (“Haal'm door het slijk”in de nederlandstalige versie) duidelijk betrekking heeft op de wagen in kwestie en geenzins de bedoeling heeft om te verwijzen naar de vrouw en evenmin van aard is om in die zin begrepen te worden door het publiek. De argumenten van de klaagster dienaangaande komen haar dan ook ongerechtvaardigd over. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: KIA MOTORS
Product/Dienst: Kia Sorento
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  04/05/2005