KIA MOTORS – 03/02/2009

Beschrijving van de reclame

De reclame op de website www.freesoul.be toont een afbeelding van de Kia Soul met de volgende tekst:
« SUV’S/MPV’S verbruiken meer dan andere wagens. FOUT!
Kia maakt ook korte metten met een eeuwig probleem bij dit soort wagens: het buitensporige brandstofverbruik. Gebouwd als een klassieke vijfdeurs en voorzien van een licht maar stevig koetswerk, verbruikt de Kia Soul, zowel met zijn benzine-als dieselmotor, niet meer dan de gemiddelde stadswagen. Je wilt cijfers? Het gemiddeld verbruik van de 1,6 benzine-en dieselversies ligt niet hoger dan 5,2l tot 6,5l per 100 kilometer.

Motivering van de klacht(en)

De tekst van de avdvertentie stelt:"La Kia Soul, avec sa moteur ou diesel, te surprendra avec sa consommation digne des meilleures citadins." Het gemiddelde verbruik dat wordt meegegeven is 5,2 liter tot 6,5 liter.

Deze bewering is misleidend, omdat het gemiddelde verbruik van de beste stadswagens met 4 zitplaatsen bedraagt: 3,8l/100km en 99g CO2/km en (diesel) tot 4,4 liter/100km en 104gCO2/km (benzine). Deze wagens bevinden zich in de "B" klasse volgens de officiële rangschikking van de FOD leefmilieu. Met een gemiddeld verbruik van 5,2 liter en 137g CO2/km (diesel) en 6,5 liter en 153g CO2/km (benzine) valt de KIA Soul in de C klasse. In de C klasse zijn er GEEN geen stadswagens terug te vinden ("stadswagens" zoals volgens de classifiëring gebruikt op de FEBIAC website - technicar) Het is dus misleidend te stellen dat de KIA Soul "NIET MEER verbruikt dan de gemiddelde stadswagen" (zoals wordt gesteld in de NL versie van de KIA Freesoul.be website) aangezien het verbruik van de KIA Soul dermate hoog is dat het zich in een de rangschikking volgens verbruik in een klasse bevindt waar er GEEN stadswagens zijn terug te vinden. Het is al helemaal misleidend te stellen dat het verbruik van de KIA Soul het verbruik waardig zou zijn van de BESTE stadswagens.

Kia stelt in zijn reclame dat het FOUT is te beweren dat SUVs (en in het bijzonder de Kia Soul) meer verbruikt dan andere wagens (en in het bijzonder stadswagens) en doet dit deze bewering af als "vooroordelen". Aangezien KIA deze stelling van KIA niet onderbouwd is door feiten en cijfers en, is de bewering van KIA (dat het een vooroordeel is om te zeggen dat SUVs meer verbruiken dan andere wagens) misleidend. Dit is in strijd met het tweede grondbeginsel en artikel 3 en artikel 14 van de milieureclamecode.
 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder stelde dat de term « citadine/stadswagen » louter verwijst naar het eerder stedelijk gebruik dat van dit type auto’s gemaakt wordt. De autosector hanteert diverse termen om auto’s te rangschikken en naar zijn weten bestaat er hieromtrent niet echt een wettelijke regeling die verbiedt om bepaalde omschrijvingen onder bepaalde omstandigheden te gebruiken.

Het was louter zijn bedoeling om duidelijk te maken dat de auto compact van buiten maar groot van binnen is en verder geen zware 4x4-transmissie met zich meezeult. Daarmee probeert KIA het succes van de SUV’s te rijmen met een iets meer aanvaardbare voertuigtype.

Het is nooit zijn bedoeling geweest te verwijzen naar de rangschikking van de FOD leefmilieu.

Wat de bewering betreft dat het fout is te stellen dat een SUV noodzakelijk meer verbruikt dan een andere auto, volstaat het om een Kia Soul bvb. te vergelijken met een Kia Magentis. In dieselversie varieert het verbruik dan van 5,2l (137g) voor de Soul tot 6,0l (162g) voor de Magentis. De ene is een 5-deurs en de andere een 4-deurs en de motor van de Soul is een 1.6 en de Magentis heeft een 2.0, maar dat is dan ook net het punt. De Soul biedt dankzij zijn lange wielbasis vlotjes de interieurruimte van een Magentis terwijl hij qua buitenafmetingen veel compacter blijft en dus evenmin een grote motor nodig heeft. De hele Soul-campagne is er net op gericht om de consument lichtjes te choqueren om hem duidelijk te maken dat het ook anders kan.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat in deze reclame een vooroordeel naar voren wordt geschoven dat vervolgens ontkend wordt:

Nederlandse versie: “-SUV’s/MPV’s verbruiken meer dan andere wagens. FOUT”, gevolgd door de bewering: (…)de Kia Soul verbruikt niet meer dan de gemiddelde stadswagen. Het gemiddeld verbruik van de 1.6 benzine-en dieselversie ligt niet hoger dan 5,2l tot 6,5l per 100 kilometer.

Franse versie: “-Les SUV consomment plus que les autres. FAUX », gevolgd door de bewering : (…) la Kia Soul, avec son moteur essence ou diesel, te surprendra par une consommation digne des meilleures citadines. La consommation moyenne des versions 1,6l essence et les versions diesel ne dépassent pas les 5,2 l à 6,5l aux 100 kilomètres.

De Jury nam er nota van dat er geen wettelijke definitie van een stadswagen voorhanden is. De indeling in categorieën (A,B,C,…) waarnaar de klager verwijst, geschiedt obv het brandstofverbruik en CO2 uitstoot (zie CO2-gids van de auto op www.energievreters.be), doch er wordt niet naar deze categorieën verwezen in de reclame zelf.

De Jury heeft vastgesteld dat er in de Nederlandse versie van de reclame gesteld wordt dat de Kia Soul niet meer verbruikt dan de gemiddelde stadswagen. In casu wordt dus niet verwezen naar de “zuinigste stadswagen, maar naar de “gemiddelde stadswagen”. Dienaangaande merkt de Jury op dat niet alle stadswagens zuinig zijn. Zij is dan ook van oordeel dat een verwijzing naar de “gemiddelde stadswagen” niet van aard is om de consument te misleiden. Het effectieve verbruik van de Kia Soul wordt weergegeven in de reclame, ter rechtvaardiging van het ontkende vooroordeel.

M.b.t de Franse versie (digne des meilleures citadines) merkt de Jury op dat verwezen wordt naar de « beste stadswagens ». Rekening houdend met het feit dat er stadswagens zijn die minder verbruiken dan de Kia Soul, is de Jury van oordeel dat deze bewering van aard is om de consument te misleiden, hetgeen strijdig is met art. 94/6 WHPC, art. 3 en 5 van de ICC Code en art. 3 van de milieureclamecode.

De Jury heeft aan de adverteerder verzocht om de Franse versie te wijzigen (bv: door zoals in de Nl versie te spreken van de gemiddelde stadswagen) en bij gebreke daaraan deze reclame te verwijderen van zijn website.

De adverteerder heeft de reclame op zijn website meteen gewijzigd en bezorgde een printscreen van de gewijzigde reclame (“digne de la citadine moyenne”)

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: KIA MOTORS
Product/Dienst: Kia Soul
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  03/02/2009