KELLOG’S – 12/04/2001

Beschrijving van de reclame

Een affiche toont het gezicht van een jonge man met lange blonde haren, met als tekst : “Twee, drie keer per dag. Soms zelfs vaker”.
Een andere affiche toont de gezichten van 3 jonge meisjes met als
tekst : “Vandaag de ene, morgen de andere”.
Een derde affiche toont een jong koppel met als tekst : “In bed, op de grond, rechtopstaand…overal !”.
De 3 affiches vermelden “CRISP X. Het ontbijt getekend X”.

Motivering van de klacht(en)

De reclame is vulgair, arglistig en versterkt het zedelijk onevenwicht. Men moedigt de jeugd aan om als enigste levensdoel overal en op alle mogelijke plaatsen seksuele betrekkingen te hebben. De afbeelding met “seks” als enige ideologische referentie is denigrerend voor de jongeren.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft aan de klagers laten weten dat hij niet de bedoeling heeft gehad om te choqueren, maar om er een humoristische noot aan te geven, denkende dat de doelgroep, zijnde de jongeren, deze knipoog wel zouden appreciëren.

Jurybeslissing

De Jury is van oordeel dat, rekening houdend met het gebruikte medium voor grote verspreiding en gelet op de huidige context waar men om algemene gezondheidsredenen de jongeren tracht te sensibiliseren aangaande seksuele relaties, deze uitdrukkingen samen met hun visuele voorstelling kunnen worden begrepen in een betekenis die ingaat tegen deze doelstelling en die aanzet tot seksuele gedragingen die men sociaal gezien niet dient aan te moedigen of te banaliseren. De humoristische noot die men kan terugvinden in de boodschap aangaande het product en de benaming, kan de adverteerder van deze verantwoordelijkheid niet vrijstellen, gelet juist op deze naam. Op basis van art. 1, al. 2 van de IKKcode heeft de Jury aanbevolen om de verspreiding van deze campagne stop te zetten. De Jury heeft tevens benadrukt dat deze aanbeveling ook geldt voor andere media die voor verspreiding op grote schaal zouden gebruikt worden zoals bv. de « Boomerang » postkaarten.

Gevolg

De adverteerder heeft laten weten dat hij alles in het werk heeft gesteld om de verspreiding van deze campagne stop te zetten die eind van de maand zal beëindigd worden.

Adverteerder: KELLOG'S
Product/Dienst: Crisp X
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Datum afsluiting:  12/04/2001