KBC – 25/10/2011

Beschrijving van de reclame

In de TV-spot is een groep mensen afgebeeld op een rolpad in een luchthaven. Voice-over: “Iedereen die spaart heeft een doel voor ogen. Voor de ene ligt dat al verder dan voor de andere. Maar als u er wil geraken moet u één ding in de gaten houden.”
Op een bepaald moment begint de rolband achteruit te lopen. Voice-over: “Dat uw spaarinspanningen opwegen tegen de inflatie. Want die maakt dat uw geld z’n waarde verliest.”
De mensen die zich op de rolband bevinden kijken naast zich, waar andere mensen in een wagentje vooruit gaan. Voice-over: “Dus als u vooruit wil komen moet u een andere spaarstrategie volgen. En daar kan KBC u bij helpen. Klop de inflatie. Kom langs of surf naar andersgaansparen.be.”

De advertentie bevat een op een pictogram lijkende afbeelding van een mannetje dat op een rolband loopt, met daarbij bovenaan een naar rechts wijzende pijl met daarbij het woord ‘rendement’ en onderaan een naar links wijzende pijl met daarbij het woord ‘inflatie’.
De advertentie bevat onder meer deze tekst:
“Klop de inflatie.
Iedereen die spaart, heeft een doel voor ogen. Als u dat wilt bereiken, moet u één ding in de gaten houden: dat uw spaarinspanningen opwegen tegen de inflatie. Want die zorgt ervoor dat uw geld zijn waarde verliest. En met een spaarboekje alleen haalt u dat verlies nu niet in. Veranderen van spaarstrategie helpt. Diversifieer. Kies voor fiscaal vriendelijk en planmatig sparen bijvoorbeeld. En laat u daarbij deskundig adviseren in uw KBC-bankkantoor. Of surf alvast naar andersgaansparen.be.”

De website andersgaansparen.be bevat onder meer de bewoordingen “Klopt uw spaarboekje de inflatie? Neem de proef op de som.”, waarna een animatie volgt met een mannetje op een rolband. Na invulling van een rente van bv. 2% begint dit mannetje te lopen om uiteindelijk van de rolband te worden weggeduwd door een pijl met daarin ‘inflatie 3,55%’. De animatie eindigt met de tekst:
“KIES VOOR DE KBC SPAARSTRATEGIE.
Met een spaarboekje alleen komt u niet vooruit. Daarom stippelt KBC samen met u een spaarstrategie uit die gebaseerd is op de volgende spaarprincipes.
1) Leg een reserve aan voor onverwachte uitgaven of geplande uitgaven op korte termijn.
2) Spaar maximaal met fiscaal voordeel.
3) Planmatig sparen of beleggen met een specifiek doel.”
Onderaan de pagina staat te lezen: “Deze animatie is louter illustratief en is niet bindend voor de betrokken partijen. Inflatie wordt hier gedefinieerd als de procentuele stijging van de Belgische nationale consumptieprijsindex voor de maand september 2011 t.o.v. de maand september 2010. Bron : FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.”

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager voert de adverteerder een reclamecampagne in verband met een product dat de inflatie klopt. De klager haalt aan dat de inflatie 3,5% bedraagt, dus als men belooft om de inflatie te kloppen moet men harde cijfers op tafel leggen.
Volgens de klager gaat het hier om misleidende reclame, aangezien geen enkel van de producten die de adverteerder in de reclame toont (langetermijnsparen, pensioensparen, spaarboekje) een garantie bevat dat het rendement op dit moment hoger is dan 3,5% (inflatie) of een garantie dat de toekomstige inflatie zou verslagen worden.
Bovendien haalt de klager aan dat het eigenlijk om reclame voor een spaarboekje gaat aangezien, als je in de animatie op de website een rente van een spaarboekje invult die hoger is dan 3,5%, bv. 4%, vermeld wordt dat geen enkel spaarboekje 4% geeft. De klager leidt hieruit af dat de hele reclame over "klop de inflatie" neerkomt op het vergelijken van een combinatie spaarboekje+lange termijn+pensioensparen met een spaarboekje van andere banken.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de bewering dat hij laat uitschijnen dat het om reclame voor een spaarboekje gaat, vergezocht is. In de TV spot gaat het over ‘uw spaargeld’ dat veel ruimer is dan geld op een spaarboekje. Op de affiches wordt gesproken over een ‘slimme spaarstrategie’. Er is geen sprake van een specifiek product.
De campagne laat niet uitschijnen dat het mogelijk zou zijn met een spaarboekje de inflatie te kloppen. De boodschap is immers “Met een spaarboekje alleen kom je niet vooruit”.
De bedoeling van de campagne is dus duidelijk niet om reclame te maken voor het spaarboekje, maar wel (1) om mensen te doen stilstaan bij het feit dat inflatie de koopkracht van hun spaargeld vermindert en (2) om aan te geven dat de adverteerder hen kan helpen bij het zoeken naar een gepaste strategie.
Deze insteek van de campagne geeft bovendien meteen aan dat het hier niet gaat om vergelijkende reclame. De campagne wil de mensen aanzetten om na te denken over hun spaarstrategie in tijden van stijgende inflatie en meegeven dat spaargeld spreiden tot een beter rendement kan leiden dan al het spaargeld op een spaarrekening te laten staan. De campagne zet dus een goede spaarstrategie naast de inflatie en niet naast de producten noch naast de spaarstrategieën van andere banken. Ook is zeggen dat het rendement op een spaarboekje, ook dat van de adverteerder, momenteel niet opweegt tegen de inflatie geen misleidende vergelijkende reclame, maar een objectief verifieerbaar feit.

Het is niet zo dat de adverteerder een rendement van 3,55% garandeert. De gebruikte animatie is louter illustratief en daar is de adverteerder op de website ook zeer duidelijk over, waar staat te lezen: “Deze animatie is louter illustratief en is niet bindend voor de betrokken partijen”.
Ook in de TV-spot wordt aangegeven dat de adverteerder kan helpen het doel te bereiken. Enige garantie op het resultaat wordt hiermee niet gegeven. Het betreft slechts een inspanningsverbintenis. In relatie tot inflatie zou zo’n garantie van een rendement van 3,55% trouwens naast de kwestie zijn. De oproep is niet om 3,55% te kloppen maar om de inflatie te kloppen. De adverteerder wijst erop dat hij zijn klanten niet tegen de inflatie zou beschermen met een bepaald gewaarborgd rendement alleen.
Dat neemt niet weg dat hij achter het idee ‘klop de inflatie’ staat en zijn strategie erop gericht is wel degelijk beter te doen dan de inflatie. De klager haalt langetermijnsparen en pensioensparen aan. Welnu, bij het langetermijnsparen en pensioensparen in de vorm van een tak 21 verzekering kan het gegarandeerd rendement verhoogd worden met een eventuele winstdeelneming. Bovendien kan men een bijkomend voordeel genieten door de stortingen fiscaal in mindering te brengen. Tot slot meldde de adverteerder dat hij eveneens producten in het aanbod heeft die de houders ervan moeten toelaten om zich in te dekken tegen schommelingen in de Europese inflatie.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclamecampagne onder het motto “klop de inflatie” een gediversifieerde spaarstrategie aanprijst.

De Jury heeft er nota van genomen dat de reclame geen specifiek spaarproduct met een gegarandeerd rendement betreft, maar beoogt om mensen te doen stilstaan bij het feit dat inflatie de koopkracht van hun spaargeld vermindert en om aan te geven dat de adverteerder hen kan helpen bij het zoeken naar een gepaste strategie. De Jury heeft tevens vastgesteld dat de reclame niet verwijst naar concurrerende financiële instellingen of hun producten en dus geen vergelijkende reclame uitmaakt.

De Jury is derhalve van oordeel dat de bewoordingen van de reclame in kwestie niet van aard zijn om de gemiddelde consument te misleiden over de aard en de draagwijdte van de reclame.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: KBC
Product/Dienst: spaarproducten
Media: TV, Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  25/10/2011