KANAAL 2 / VLAAMSE MEDIA MAATSCHAPPIJ – 27/09/2001

Beschrijving van de reclame

Met als slogan “Big Brother 2 ? Da's voor losers ?. Toch op Kanaal 2 elke dag vanaf 2 september”, toont een affiche (groot formaat) de winnaar van vorig jaar met opgestoken middenvinger.

Motivering van de klacht(en)

Het is ethisch ongepast dat onze jeugd deze houding als voorbeeld voorgeschoteld krijgt in het straatbeeld.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat bij een programma als Big Brother een stoutere, controversiële manier van reclame-voeren hoort. Hij heeft benadrukt dat de winnaar van vorig jaar die in casu afgebeeld wordt, algemeen bekend staat als een rebels figuur en zijn middenvinger opsteekt om aan te geven dat Big Brother 2 veel minder goed zal zijn dan de eerste versie. De afbeelding is een algemeen verstaanbare “code” om het rebelse van de hoofdfiguur te visualiseren. De enig mogelijke geviseerde in deze reclame is volgens de adverteerder Kanaal 2 zelf.

Jurybeslissing

De Jury was de mening toegedaan dat rekening houdend met de omvang van de verspreiding van deze campagne in het straatbeeld en de afbeelding waarvan sprake, deze als onfatsoenlijk en schokkend kan ervaren worden door een deel van het publiek, gelet op het feit dat niet iedereen het programma Big Brother kent en dus ook niet de context en het rebelse imago dat eigen is aan de afgebeelde hoofdfiguur. Daar deze vorm van communicatie aldus negatieve reacties kan uitlokken, heeft zij gemeend overeenkomstig art. 4 van haar reglement een advies van voorbehoud te moeten formuleren.

Adverteerder: KANAAL 2 / VLAAMSE MEDIA MAATSCHAPPIJ
Product/Dienst: Big Brother
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  27/09/2001