KAFKA – 25/01/2006

Beschrijving van de reclame

Een Tv-spot toont achtereenvolgens verschillende scènes van een achtergelaten geamputeerde arm die rondzwerft door de stad terwijl men op de achtergrond Duitse schlagermuziek hoort:
-De arm springt over een plein waar hij duiven doet opschrikken.
-De arm bevindt zich bij een slapende zwerver en probeert een fles wijn te grijpen die wegrolt.
-De arm onderneemt een zelfmoordpoging door op het (verkeerde) tramspoor te gaan liggen.
-De arm wordt achterna gezeten door een hond en moet zich verbergen onder een wagen.
- De arm probeert zich te prostitueren door een bordje vast te houden met daarop: “Will masturbate for money. No fist fucking.”
-De arm kruipt door een vervuild zijstraatje met op de achtergrond het geluid van sirenes.
-Er verschijnt een man met slechts één arm die een gebouw binnengaat, naar de arm kijkt die voor hem ligt en vervolgens wegwandelt.
-De arm steekt zijn middelvinger omhoog naar de man.
Tekst: “Plus besoin d'avoir le bras long. KAFKA.BE. On va vous simplifier l'administration.”

Motivering van de klacht(en)

Ethisch verantwoord?

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het doel erin bestaat de aandacht erop te vestigen dat de administratieve vereenvoudiging werkt. Er werd gekozen om met drie herkenbare thema's te werken die geassocieerd worden met een logge administratie: -je lange arm gebruiken -de benen van je lijf lopen -je hoofd niet meer gebruiken.
Deze spreekwoorden werden op een absurde en letterlijke manier doorheen de campagne gebruikt. Ze maken duidelijk dat Kafka een eind aan die wantoestanden maakt en dat de administratie er de afgelopen tijd een stuk eenvoudiger op geworden is. De benen, armen en hoofden zijn een absurde knipoog naar dit idee.
Hij stelde dat Kafka.be werkt dankzij de meldingen en de suggesties van burgers. Toch stellen ze vast dat veel vereenvoudigingen slechts met mondjesmaat bekend geraken bij het grote publiek. Met de campagne werden 3 doelen vooropgesteld: informeren over de reeds gerealiseerde vereenvoudigingen – de burger erover informeren dat Kafka nog meer wil doen – oproep aan de burger om verder te blijven melden.
Hij legde uit dat de campagne bestond uit 3 advertenties waarbij telkens een van de thema's absurd werd voorgesteld en daarnaast werd het thema “lange arm” op een ludieke en absurde manier uitgewerkt in een TV spot. In de spot zien we een achtergelaten arm die rondzwerft door de stad en probeert te overleven. Het leven op straat is niet makkelijk en uit pure wanhoop onderneemt hij een zelfmoordpoging en probeert zich zonder succes te prostitueren. Op het einde zien we dat de arm achtergelaten werd en dat hij in contact probeert te komen met zijn eigenaar, maar die maakt duidelijk dat hij niets meer met hem te maken wil hebben, hij stapt zijn huis binnen en laat de arm achter. De arm is teleurgesteld en kwaad en toont dit door zijn middelvinger op te steken. De super maakt duidelijk waarom de arm zo teleurgesteld is: “Een lange arm is overbodig geworden. Kafka.be. De administratie wordt er eenvoudiger mee.”
De adverteerder stelde dat het vanaf de eerste seconde duidelijk is dat dit geen echt verhaal is, een lange arm kan namelijk niet zelfstandig leven. Hij stelde tevens dat erover gewaakt werd om de arm niet gruwelijk of afstotelijk voor te stellen (zonder bloedige effecten) en dat het grote publiek een rondlopend lichaamsdeel niet noodzakelijk als afstotelijk ervaart en hij verwijst daarvoor naar de succesvolle film ‘The Adams Family' waarin een loslopende hand een hoofdpersonage is. Tenslotte stelde hij dat door de kitscherige melancholische muziek de knipoog nogmaals benadrukt wordt.

Jurybeslissing

De Jury is van oordeel dat deze spot die een lugubere en onaangename sfeer overbrengt, een aantal scènes bevat die niet van goede smaak getuigen (geamputeerde arm die zich wil prostitueren en bordje vasthoudt met de tekst “Will masturbate for money. No Fistfucking.”, geamputeerde arm die middelvinger omhoog steekt,…).
Anderzijds is zij van oordeel dat deze spot geenszins geschikt is om gezien te worden door kinderen. Rekening houdend met het ethische principe van de maatschappelijke verantwoordelijkheid (cfr. Art. 1, al. 2 van de Code van de Internationale Kamer voor Koophandel, eveneens hernomen in art. 1 van de code voor Reclame-Ethiek van de Conseil Supérieur de l'Audiovisuel) heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze spot (indien deze in de toekomst nog gebruikt zou worden), enkel uit te zenden na 22 uur, teneinde te vermijden dat deze spot gezien zou worden door kinderen.

Gevolg

De adverteerder bevestigde dat de campagne inmiddels afgelopen is en er geen intenties zijn om de TV spot opnieuw uit te zenden. Hij bevestigde tevens een positief gevolg te verlenen aan de aanbeveling om deze spot enkel nog uit te zenden na 22 uur, indien deze spot in de toekomst nog gebruikt zou worden.

Adverteerder: KAFKA
Product/Dienst: Administratieve vereenvoudiging
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Jury
Datum afsluiting:  25/01/2006