KAAS VAN HERVE – 08/11/2017

Beschrijving van de reclame

In de radiospot hoort men een vader en zijn zoon.
Vader: « Tu sais mon fils, quand tu manges du fromage de Herve, tu manges bien plus qu’un fromage. »
Zoon: « Ah oui ? Et qu’est-ce-que je mange alors ? »
Vader: « Mais tu manges un patrimoine, un savoir-faire transmis de génération en génération. Tu savoures le vent, l’herbe et le lait du pays de Herve. Mais regarde-moi cette belle croûte orangée, c’est … »
Men hoort dat de zoon een blikje opent.
Vader: « Mais, qu’est-ce-que tu fais là ? »
Zoon: « Ben quoi ? »
Vader: « Avec un fromage pareil, fiston, on boit une bonne bouteille, pas de la limonade ! »
Voice-over: « Le fromage de Herve, carrément incontournable. Avec le soutien de la PAC W. »

Motivering van de klacht(en)

De klager stelde zich vragen bij de reclame die uitnodigt om een “goede fles” en geen limonade te drinken bij kaas van Herve. Hij voegde toe dat er geen vermelding is die verduidelijkt dat de “goede fles” dient te worden geconsumeerd “met mate”.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat deze reclame identiek is aan deze die in 2015 aan de JEP ter goedkeuring werd voorgelegd. Hij verwijst derhalve naar de positie van de JEP die gemeend had geen opmerkingen te moeten formuleren.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de radioreclamespot voor een kaas waarin men een conversatie tussen een vader en zijn zoon hoort.

De Jury heeft vastgesteld dat de vader met passie de kwaliteiten van het streekproduct oproept en verklaart: “Avec un fromage pareil, fiston, on boit une bonne bouteille, pas de la limonade!”.

De Jury is vooreerst van mening dat de stem van de zoon in de spot een voldoende volwassen stem is zodat niet de indruk wordt gewekt dat het om een minderjarige zou kunnen gaan.

Zij is bovendien van mening dat de spot verwijst naar een goede fles wijn zonder daarom echter op onverantwoorde wijze aan te zetten tot de consumptie van wijn.

Volgens de Jury is de spot evenmin kleinerend ten aanzien van personen die veeleer limonade zouden consumeren.

Wat ten slotte de bemerking van de klager betreft inzake de afwezigheid van een vermelding volgens de welke de fles met mate dient te worden geconsumeerd, heeft de Jury verduidelijkt dat, gelet op het feit dat de spot geen reclame maakt voor een alcoholhoudende drank in de zin van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken, artikel 11 en Bijlage B van dit Convenant, die een educatieve slogan opleggen in reclames voor alcoholhoudende dranken, niet van toepassing zijn.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: KAAS VAN HERVE
Product/Dienst: Kaas van Herve
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  08/11/2017