K-MOBILE (F) – 18/05/2004

Beschrijving van de reclame

Een advertentie stelt verschillende logo's, afbeeldingen en beltonen voor, te bestellen via telefoon of SMS. Onder de titel :“Logos Sexy” bevinden zich logos die gedeeltelijk bedekt zijn door een wit kruis op gekleurde achtergrond, maar waarvan men nog kan zien dat het om blote vrouwen/mannen gaat in uitdagende houdingen. Onder de titel :“Chaque jour une nouvelle position HOT sur ton GSM", worden afbeeldingen getoond van een vrijend koppel met de mogelijkheid om “des positions soft” of “des positions hard” te bestellen.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame toont onfatsoenlijke logos, hetgeen ongepast is daar dit in de handen kan vallen van zeer jonge kinderen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij zijn reclame publiceert in overeenstemming met de gemeenschappelijke deontologische regels van de operatoren inzake mobiele telefonie. Om te vermijden aanstoot te geven, worden bepaalde logo's gemaskeerd en de keuze van de afbeeldingen die naar soft/hard houdingen verwijzen wordt gemaakt in functie van de gebruikte magazines.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat sommige gelijkaardige of identieke afbeeldingen soms gemaskeerd zijn en soms niet. Bij gemaskeerde afbeeldingen is het voorwerp van de reclame niet meer duidelijk t.o.v. wat te koop aangeboden is. Niet gemaskeerde afbeeldingen worden eveneens gebruikt in een advertentie die door haar stijl duidelijk gericht is naar jongeren in een magazine met een brede familiale lezerskring. De Jury heeft derhalve een advies van voorbehoud geformuleerd overeenkomstig art. 4 van haar reglement. De Jury heeft ook de aandacht van de adverteerder gevestigd op zijn verantwoordelijkheid inzake verspreiding van reclame die pornografische of in strijd met de goede zeden afbeeldingen bevat (strafrechterlijk wetboek en toepasbare deontologische code).

Gevolg

De adverteerder liet weten dat hij met deze bepalingen rekening houdt en dat hij in akkoord met de media, geen pornografische noch reclames die in strijd zijn met de goede zeden verspreidt. De afbeeldingen worden desgevallend gemaskeerd. Hij heeft de advertentie meegedeeld waaruit de soft of hard houdingen werden weggehaald.”

Adverteerder: K-MOBILE (F)
Product/Dienst: Logo's en beltonen
Media: Magazine
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  18/05/2004