K-MOBILE (F) – 05/03/2004

Beschrijving van de reclame

Een advertentie stelt verschillende logo's, afbeeldingen en beltonen voor, te bestellen via telefoon of sms. Verschillende logo's bevatten afbeeldingen van vrouwen in uitdagende houdingen en onder de titel “sexy logo's” werden de logo's bedekt door een kruisje.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is choquerend, zij toont blote vrouwen in onfatsoenlijke posities, zeker t.a.v. kinderen. Welk is het belang om dit tentoon te stellen in bladen die geraadpleegd worden door de hele familie.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij geenszins de bedoeling heeft gehad om de lezer te choqueren. Hij benadrukte dat hij erop toegezien heeft dat de logo's in kwesties zo goed als volledig zouden bedekt zijn en dat hij bereid is om de nodige maatregelen te nemen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat:
- de gepubliceerde logo's geen choquerende of onfatsoenlijke afbeeldingen bevatten, daar de sexy logo's voldoende bedekt zijn;
- de reclame niet beantwoordt aan de gedragscode Premium-en Bulk-SMS en MMS die bepaalt dat :

de karaktertekens i.v.m de prijs moeten groter of gelijk zijn aan een derde van de lettergrootte van de karakters die voor het verkorte nummer worden gebruikt; er mag niet verwezen worden naar de prijsaanduiding met een asterisk of een andere kruisreferentie; de prijsaanduiding mag niet onderaan op de pagina worden vermeld; de SMS- en MMs-provider moet in alle publiciteit de lijst vermelden van de mobiele telefoons die downloads van logo's en/of beltonen die zij voorstellen kunnen ontvangen.

Bijgevolg heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren m.b.t de afgebeelde logo's, maar zij heeft aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om de advertentie te wijzigen door haar in overeenstemming te brengen met de bepalingen van hoger vermelde code en intussen deze advertentie niet meer te verspreiden in België.

De adverteerder bevestigde dat wat de prijsvermelding betreft, hij er zich toe verbindt om de advertentie zo spoedig mogelijk te wijzigen. Wat de lijst van telefoons die compatibel zijn betreft, heeft hij laten gelden dat de reclame een eenvoudig middel aanreikt om de compatibiliteit van de telefoon met de aangeboden inhoud te kennen door merk en model door te sturen naar een verkort nummer. Hij verklaarde dat het materieel gezien onmogelijk is om de lijst in een reclameboodschap te vermelden gelet op het grote aantal modellen en het feit dat deze lijst voortdurend wijzigt. Om dit aan te tonen, verwees hij naar een pagina op zijn website waar de lijst van de compatibele telefoons volgens de gevraagde inhoud weergeven wordt. Hij heeft tevens de gewijzigde advertentie overgemaakt.

De Jury heeft nota genomen van de aangebrachte wijzigingen i.v.m de prijsaanduiding en wat de compatibiliteit betreft heeft zij genoteerd dat de tekst de mogelijkheid vermeldt om de informatie op te vragen d.m.v een SMS tegen normale prijs. Zij heeft aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze vermelding te vervolledigen door een verwijzing toe te voegen naar de pagina van de website waar de lijst met de compatibele telefoons tevens kan geraadpleegd worden.

De adverteerder bevestigde dat de vermelding van de internetpagina met de lijst met compatibele GSM's in functie van de te downloaden inhoud zal verschijnen in haar Belgische advertenties.

Adverteerder: K-MOBILE (F)
Product/Dienst: Logo's en beltonen
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak, Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  05/03/2004