K-MOBILE (F) – 04/09/2002

Beschrijving van de reclame

Een advertentie stelt verschillende logo's, afbeeldingen en beltonen voor, te bestellen via SMS. Achter het telefoonnummer staat een asterisk die verwijst naar de vermelding : « logo's, beltonen
=4€/eenheid ; Afbeeldingen, beltonen MP3=6€/eenheid. ».

Motivering van de klacht(en)

De reclame is bedrieglijk want na 2 beltonen te hebben besteld, ontvangt men als antwoord « verkeerde code » en werd 13€ gedebiteerd om niets te ontvangen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het geheel van de codes die vermeld zijn in de reclame wel degelijk functioneren en dat als de klaagster deze niet heeft kunnen downloaden, het ofwel om een verkeerde manipulatie gaat bij het intoetsen van de code, ofwel dat de terminal niet aangepast is aan de diensten. Hij benadrukte dat de reclame de coördinaten van de firma vermeldt voor het geval er klachten zouden zijn en hij stelde voor om de klaagster tegemoet te komen.

Jurybeslissing

De Jury stelde vast dat de reclame slechts een postbusadres vermeldt en geen volledig adres. Zij heeft bijgevolg aan de adverteerder aanbevolen om deze advertentie te vervangen door de gewijzigde versie die de adverteerder naar aanleiding van de behandeling van een ander dossier had voorgelegd.

Gevolg

De adverteerder liet weten dat hij de klaagster heeft terugbetaald en dat hij de litigieuze advertentie niet meer zal gebruiken en alles in het werk heeft gesteld opdat iedere advertentie het geografisch adres zou vermelden.

Adverteerder: K-MOBILE (F)
Product/Dienst: GSM Logo's en beltonen
Media: Magazine
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  04/09/2002