JUWELIER VANDEWEYER – 14/03/2012

Beschrijving van de reclame

De advertentie vermeldt onder meer het volgende: “Tijdelijke Omruilactie – Wij ruilen uw Pandora-armband gratis om voor een armband van Trollbeads” en rechts onderaan en verticaal: “actie geldig t.e.m. 31/03/2012”. De advertentie bevat daarnaast twee afbeeldingen van zilveren armbanden.

Motivering van de klacht(en)

De klagers hadden een lederen Pandora armbandje dat ze wilden omruilen tegen een zilveren Trollbeads armband zoals afgebeeld in de advertentie. Er staat nergens bij dat de afbeelding kan afwijken van het product, dus de klagers vinden dat ze toch die volle zilveren armband van Trollbeads moeten krijgen. Tevens staat er nergens bij dat het tot uitputting voorraad is. De klagers zijn enorm teleurgesteld en in hun ogen gaat het hier duidelijk om misleidende reclame.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de algemene voorwaarden voor deze omruiling beschikbaar zijn in zijn winkel. Uit de reclame blijkt dat men een Pandora armband kan omwisselen tegen een Trollbeads armband, dus: leder tegen leder en zilver tegen zilver (dus geen appelen met peren ruilen aub). Tot uitputting voorraad is hier niet van toepassing.
Volgens de adverteerder zijn in deze reclame geen moedwillige dubbelzinnigheden gebruikt en heeft hij verder alleen maar positieve reacties gehad.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de advertentie die onder meer het volgende vermeldt: “Tijdelijke Omruilactie – Wij ruilen uw Pandora-armband gratis om voor een armband van Trollbeads” en rechts onderaan en verticaal: “actie geldig t.e.m. 31/03/2012”. De advertentie bevat daarnaast twee afbeeldingen van zilveren armbanden.

De Jury heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat de algemene voorwaarden van deze omruilactie – waarin onder meer bepaald wordt dat “lederen armbanden worden omgewisseld met lederen armbanden” en “zilveren armbanden worden omgewisseld met zilveren armbanden” – in zijn winkel beschikbaar zijn.

De Jury is van mening dat de consument aldus in de reclame op onvoldoende wijze geïnformeerd wordt over wat de juiste voorwaarden van deze actie zijn of wat hun vindplaats is.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame van aard is om de consument te misleiden doordat de reclame nalaat essentiële elementen van het aanbod te vermelden en aldus strijdig is met de artikels 88 en 90 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en de artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, zodat de consument in staat wordt gesteld te vernemen welke de voorwaarden van de actie zijn of waar hij deze voorwaarden kan vinden, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder bevestigde de beslissing van de Jury te zullen naleven en de nodige veranderingen te zullen doorvoeren bij een eventuele verdere reclamecampagne.

Adverteerder: JUWELIER VANDEWEYER
Product/Dienst: Trollbeads-armband
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  14/03/2012