JURVA – 01/10/2007

Beschrijving van de reclame

De advertentie met als titel « Sammy’s Potterie Bruulstraat 86 – 9450 Haaltert », vermeldt volgende tekst : “Totale uitverkoop. Einde huurcontract “wegens zogenaamde overlast van een bepaalde familie”. Alle decoratie- en tuinartikelen aan halve prijs! Met dank aan al onze trouwe klanten ! ps : ook de containerdienst verhuist mee… Openingsuren : zaterdag en zondag vanaf 10 tot 18 uur”. Naast deze mededeling wordt een bezwaarschrift gericht aan het Gemeentebestuur van Haaltert integraal afgedrukt, inclusief naam, adres, telefoonnummer en handtekeningen van de personen in kwestie.

Motivering van de klacht(en)

Een confidentiële brief werd integraal afgedrukt, hetgeen de rechten en privacy van deze personen schaadt. Enerzijds zouden ook andere personen een bezwaarschrift ingediend hebben en anderzijds is het bezwaarschrift in kwestie gericht tegen het containerbedrijf en niet tegen de decoratie-en tuinartikelenzaak zelf. Derhalve is deze advertentie dus inhoudelijk foutief en misleidend.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder verzocht om de identiteit van de klager mee te delen.

Het secretariaat van de Jury bevestigde dat de klager anoniem wenst te blijven.

De adverteerder heeft zijn standpunt niet meegedeeld.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze advertentie een totale uitverkoop aankondigt met de vermelding “wegens zogenaamde overlast van een bepaalde familie” en tevens integraal een bezwaarschrift afdrukt (inclusief naam, adres, telefoonnummer en handtekeningen van de personen in kwestie).

Na onderzoek, heeft de Jury vastgesteld dat terzake geen voorafgaandelijke toestemming van de betrokken personen bekomen werd, hetgeen strijdig is met art. 14 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC code), alsook met de privacywet van 8 december 1992 (o.a. art. 5).

Zij is tevens van oordeel dat deze reclame de betrokken personen rechtstreeks in diskrediet brengt, hetgeen strijdig is met art. 12 van de ICC code, alsook met de JEP-regels inzake het verwijzen naar personen (pnt 3).

Gelet op wat voorafgaat heeft de Jury de aanbeveling geformuleerd om deze advertentie niet meer te verspreiden.

De adverteerder bevestigde deze advertentie niet meer te zullen verspreiden.

Adverteerder: JURVA
Product/Dienst: Sammy's Potterie
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  01/10/2007