JUNKERS-SERVICO – 22/01/2008

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont een koppel dat in bed ligt. Onder het bed ligt een andere man. Slogan: “Gelukkig is Junkers wél betrouwbaar”.
Daaronder de tekst: “Betrouwbaarheid, daar draait alles om. Gelukkig staan de ketels en badverwarmers van Junkers garant voor maximale veiligheid, zuinigheid, comfort en respect voor het milieu. De unieke technologie zorgt voor een optimale warmwaterbereiding, verwarming en regeling. Junkers-toestellen zijn eenvoudig te installeren, handig in gebruik en bedrijfszeker. Het design is verleidelijk, compact en past in elke ruimte, op de vloer of tegen de wand. Dankzij al die kwaliteiten beantwoordt Junkers perfect aan uw behoeften en aan die van uw klanten. Daar kunt u op vertrouwen.”
Onderaan de advertentie worden de website, het adres en het logo van de adverteerder vermeld.

Motivering van de klacht(en)

De reclame is seksistisch: de vrouw wordt voorgesteld als een wezen dat absoluut niet te vertrouwen is.
 

Standpunt van de adverteerder

Het reclamebureau van de adverteerder verzekerde dat de advertentie niet discriminatoir of seksistisch bedoeld is. Het concept van de advertentie draait volgens het bureau rond de betrouwbaarheid / veiligheid / degelijkheid van de Junkers-producten.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze advertentie een overspelige relatie in beeld brengt teneinde op een symbolische en humoristische manier de eigenschap “betrouwbaarheid” kracht bij te zetten.

Rekening houdend met de huidige maatschappelijke context is de Jury van oordeel dat deze reclame geen choquerende elementen bevat en niet in strijd is met de algemeen geldende fatsoensnormen.

Zij is tevens van oordeel dat binnen deze context deze reclame niet beledigd of kleinerend overkomt ten aanzien van de vrouw en evenmin van aard is om de waardigheid van de vrouw aan te tasten of om stereotypen te bestendigen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen terzake, heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: JUNKERS-SERVICO
Product/Dienst: Junkers
Media: Magazine
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  22/01/2008