JPG PHARMA – 14/09/2007

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als titel : « Verkrijgbaar bij uw apotheker ! Voor wie snel, heel snel energie nodig heeft…Wat zou een mens doen zonder energie … ? », toont een jonge studente die voor een openliggend boek zit. Onderaan een tekst met informatie en uitleg over het product in kwestie, alsook een bon met de tekst : « Deze bon geeft recht op een korting van €1,00 op een verpakking Dynarax®’30 caps van € 9,85, en een korting €2,50 op een verpakking van ‘Dynarax®’ 60 caps van €18,99. Uitsluitend verkrijgbaar bij uw apotheker! Dynarax® is een product van JPG Pharma nv. €1,00 korting voor een doos van 30 caps, €2,50 korting voor een doos van 60 caps. Kortingsbon geldig tot 03/08/2007. Aan de apotheker : voor vergoeding van de kortingsbon, gelieve u te wenden tot JPG Pharma nv, 034800980. De kortingsbon is niet cumuleerbaar met andere kortingen. Dynarax® is uitsluitend verkrijgbaar bij uw apotheek. Naast de bon wordt het product afgebeeld.

Motivering van de klacht(en)

Er worden waardebons gepubliceerd om de verkoop van het product te stimuleren. De apotheker weigert deze bons omdat ze niet worden terugbetaald door de adverteerder. De klager koopt het product in grote formaten maar krijgt de beloofde korting niet.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder ontkende dat de verspreide waardebonnen geen aanleiding zouden geven tot vergoeding. Hij legde uit dat de apotheker na ontvangst van een waardebon contact dient op te nemen met JPG Pharma, waarna hij bezocht wordt door een handelsvertegenwoordiger en vervolgens wel degelijk de vergoeding ontvangt. De adverteerder benadrukte dat elke verkoper in overeenstemming met art. 66 van de Wet op de handelspraktijken verplicht is om de waardebon in ontvangst te nemen en dat overeenkomstig vaststaande rechtspraak een apotheker wel degelijk een verkoper is in de zin van de wet op de handelspraktijken. De adverteerder stelde de houding van de apotheker in kwestie te betreuren, maar dat hijzelf onmogelijk aansprakelijk kan worden gehouden voor de houding van deze apotheker. Hij vermoedt dat de klager in kwestie (waarvan de identiteit overeenkomstig de procedure van de JEP anoniem gebleven is) een vergoeding per overschrijving heeft ontvangen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de wettelijke bepalingen inzake waardebonnen (art. 64 WHPC) werden nageleefd.

Zij heeft er nota van genomen dat de adverteerder inmiddels gezorgd heeft voor een tegemoetkoming aan de klager.

Gelet op wat voorafgaat en bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: JPG PHARMA
Product/Dienst: Dynarax
Initiatief: Consument
Categorie: Gezondheid
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  14/09/2007