JOSEPH DESIGN – 31/03/2009

Beschrijving van de reclame

De advertentie met als titel “Les femmes à poêle* vont passer à la casserole” toont een naakte vrouw die een kookpan ter hoogte van haar buik vasthoudt. Slechts een gedeelte van het lichaam is zichtbaar (van onder de borsten tot boven de dijen). De asterisk verwijst naar de vermelding onderaan “Les hommes aussi, y’a pas de raison”.
Andere vermeldingen en foto’s m.b.t. de Journée des Saveurs en de verjaardag van Joseph Design.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame vormt een impliciete aanzetting tot seksueel geweld tegen vrouwen (banaliseren van verkrachting) en vormt minstens een aanzetting tot het vrij gebruik van hun geslacht. Het gebruik van humor (via deze flauwe woordspelingen) kan deze aansporing niet rechtvaardigen.

Deze reclame overschrijdt de slechte smaak. Het is wenselijk dat de reclame elke ontwaarding en elke onrechtmatige uitbuiting van de mens, door een beeld te verspreiden dat afbreuk doet aan de eer en het fatsoen, vermijdt want dit kan het publiek choqueren of zelfs provoceren.
In dit opzicht, dient er aandacht besteed te worden aan de toon van de boodschap en de visuele uitvoering ervan.
De reclame mag geen enkele vorm van discriminatie toelaten. Het is zo dat men misvattingen vermijdt.


Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat zij zich als vrouw ergert aan
deze negatieve reactie. De associatie met seksueel geweld en verkrachting komt niet eens bij haar op. Deze overdreven reactie kwetst haar enorm en zij begrijpt dergelijk geweld niet. Zij kan het niet vatten dat deze persoon niet begrijpt dat men humor gebruikt(zie* “et les hommes aussi, y a pas de raison”).

Jurybeslissing

De Jury stelde vast dat de advertentie als titel heeft“Les femmes
à poêle* vont passer à la casserole” en dat de asterisk verwijst
naar de vermelding onderaan « les hommes aussi, y’a pas de raison ». De Jury stelde eveneens vast dat de advertentie een naakte vrouw afbeeldt die een kookpan ter hoogte van haar buik vasthoudt, maar dat de foto slechts een gedeelte van het lichaam toont (van onder de borsten tot boven de dijen).

De Jury is van oordeel dat deze afbeelding van de vrouw geen enkel onfatsoenlijk element bevat, maar dat de slogan niet verfijnd is en niet van de beste smaak getuigd. Daar dergelijke vorm van communicatie negatieve reacties kan teweegbrengen bij het publiek, is de Jury van mening een advies van voorbehoud te moeten formuleren overeenkomstig artikel 2 van haar reglement.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: JOSEPH DESIGN
Product/Dienst: Journée de Saveurs
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  31/03/2009