JOHN MARTIN – 27/06/2007

Beschrijving van de reclame

Een affiche met als titel : “TIMMS SPIRIT, fruit & beer by Timmermans” toont een een vrouw die op een bed ligt. Haar hand is met handboeien (met roze pluche) vastgeketend aan het product. Vermelding van educatieve slogan en website.

Een affiche met als titel “TIMMS SPIRIT, fruit & beer by Timmermans” toont een man die op een bed ligt. Zijn hand is met een ketting (met zwart lederen bandje) vastgeketend aan het product.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame gebruikt pornografie, banaliseert sado-maso sex toys in een publieke ruimte en legt een verband tussen bier en seks, terwijl het gaat om bier dat gericht is naar een jong publiek (fruitig bier).

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij van oordeel is dat deze afbeelding geenszins enig seksueel of sociaal succes ingevolge eventuele alcoholconsumptie suggereert. Hij liet gelden dat hij niet begrijpt dat de klacht termen als “pornografie, sadomaso of seks” vermeldt. Hij legde uit dat de voorwerpen “eendje, handboeien” een groot succes kennen en ruim verspreid worden via talrijke gekende verkooppunten. Hij benadrukte dat deze voorwerpen enkel aanwezig zijn omdat ze trendy en in de mode zijn. Het bezitten van een van deze voorwerpen kan geenszins leiden tot enig succes. Hij benadrukte dat het merendeel van het publiek dit als een sympathiek, grappig en visueel aantrekkelijk speeltje ziet. Zijn bedoeling bestond erin om grappig en trendy over te komen bij zijn volwassen doelpubliek. Vanuit de bekommernis om niemand te kwetsen heeft hij de afbeeldingen aangepast in vergelijking met de eerste campagne : de blikken van de personages zijn meer glimlachend en werden naar de achtergrond verplaatst met een kleinere en meer wazige afbeelding van de voorwerpen.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de affiche in kwestie (vrouw met handboeien) maar ook van de affiche die een man toont die aan het product is vastgehecht met een ketting. De Jury is namelijk van oordeel dat beide afbeeldingen gelijkaardig zijn.

De Jury heeft vooreerst opgemerkt dat de twee voornoemde affiches respectievelijk een vrouw en een man tonen die vastgemaakt zijn aan het product in kwestie door middel van handboeien of een ketting.

De Jury is van mening dat deze twee affiches niet enkel een letterlijke band tonen tussen het aangeboden product en de afgebeelde personen maar eveneens een figuurlijke band suggereren tussen het product en de personen. Volgens de Jury tonen deze affiches dus een man en een vrouw als slaaf van het product, namelijk een alcoholische drank, waarvan ze niet willen of kunnen gescheiden worden wegens de band (handboeien-ketting) die hen bindt aan het bier.

Volgens de Jury is deze band van aard om gepercipieerd te worden als een voorstelling van verslaving aan alcohol; wat in strijd is met art. 3.1. van de convenant inzake gedrag en reclame mbt alcoholhoudende dranken die bepaalt dat reclame niet mag “aanzetten tot een onverantwoordelijke, overmatige of onwettige consumptie, noch dit aanmoedigen”.

Anderzijds is de Jury van mening dat de aard van de getoonde voorwerpen in de twee voornoemde afbeeldingen, met name de handboeien en de ketting, vanzelfsprekend is. Zij is van oordeel dat in tegenstelling tot de afbeelding met het eendje, de gemiddelde consument gemakkelijk zal begrijpen dat het om een sex toy gaat. De Jury is derhalve van mening dat dergelijke afbeelding (afbeelding “handboeien” en “ketting”) onnodig is en van slechte smaak.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om de twee betwiste affiches (vrouw met handboeien, man met ketting) niet meer te verspreiden.

De adverteerder heeft laten gelden dat hij het niet eens is met het advies van de Jury, maar dat hij vanuit zijn ethische bekommernis beslist heeft de aanbeveling na te leven en dus de visuals met de personages die door middel van een ketting of handboeien rechtstreeks vastgebonden zijn aan het product, niet meer te gebruiken

Adverteerder: JOHN MARTIN
Product/Dienst: Timms
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  27/06/2007