JOHN MARTIN – 23/05/2007

Beschrijving van de reclame

Een affiche met als titel : “TIMMS SPIRIT fruit & beer” toont een close-up van een vrouw die op een bed ligt met het product in de hand, waarnaast zich een klein geel eendje bevindt.
Vermelding van educatieve slogan, website en adresgegevens.

Motivering van de klacht(en)

Conformiteit

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij van oordeel is dat deze afbeelding geenszins enig seksueel of sociaal succes ingevolge alcoholconsumptie suggereert. Hij verwees naar het succes van deze objecten, die ruim verspreid worden via talrijke gekende verkooppunten en dat dit object enkel aanwezig is omdat het in de mode is bij een volwassen trendy publiek. Het bezitten van een dergelijk object kan geenszins leiden tot enig succes. Hij benadrukte dat het merendeel van het publiek dit als een sympathiek, grappig en visueel aantrekkelijk speeltje ziet. Hij benadrukte tevens dat zijn bedoeling erin bestond om grappig en trendy over te komen bij zijn volwassen doelpubliek. Tenslotte benadrukte hij dat het imago van zijn familiale onderneming, die al bijna honderd jaar creativiteit hoog in het vaandel draagt mits eerbied voor de ethiek, historiek en authenticiteit van de brouwerij Timmermans, en die haar 225 jaar net heeft gevierd, het beste bewijs zijn van haar goede trouw.

Jurybeslissing

De Jury heeft gemeend dat deze visueel verleiding uitstraalt (blik van de vrouw) en door een deel van het publiek kan gepercipieerd worden als hebbende een seksuele connotatie (eend), maar dat deze boodschap niet van aard is om te suggereren dat alcoholconsumptie leidt tot sociale of seksuele successen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: JOHN MARTIN
Product/Dienst: Timms
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  23/05/2007