JOHN MARTIN – 07/12/2004

Beschrijving van de reclame

Een affiche toont het bovenlichaam van een vrouw in rood-witte lingerie met ter hoogte van haar borsten een riem gelijkaardig aan deze van de kerstman. Haar buik is bloot en ter hoogte van haar navel bevindt zich een piercing onder de vorm van een capsule afkomstig van een blikje bier. Tekst: “Finest Gordon X-Mas”. Ook de educatieve slogan in het Engels en het website-adres worden vermeld.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is in strijd met art. 4, 1° van de IKK code. Er is geen enkel verband tussen de navel van een vrouw en een bier. De slogan vergelijkt onrechtstreeks de consumptie van bier met de consumptie van een vrouw.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat deze affiche een verlengstuk vormt van een eerdere campagne voor de bieren van het Gordon gamma en dat de vorige affiches gebruikt maakten van hetzelfde principe, namelijk een close-up van een buik met een piercing of een oor met een oorbel. Telkens werd het juweel vervangen door de pin van het blikje. De argumenten die op de voorgrond worden geplaatst zijn de trendy kant van bier (piercings en juwelen zijn in de mode), de kwaliteit en waarde van het product (waardevolle voorwerpen). Hij was van oordeel dat er geen seksualiteit op de voorgrond geplaatst wordt daar de fysiek van de mannequins niet met zekerheid kon geëvalueerd worden en dat de betreffende campagne genomineerd werd door Zorra, vereniging die opkomt voor de gelijkheid van mannen en vrouwen in de media, aangezien zij zowel de man als de vrouw naar voren brengt. Hij benadrukte tevens dat de vermelding “Beer brewed carefully to be consumed with care” de educatieve slogan betreft die alle brouwers hanteren bij wijze van gedragscode.

Jurybeslissing

Rekening houdend met de huidige maatschappelijke context heeft de Jury gemeend dat deze afbeelding geen onfatsoenlijke of seksueel misprijzende elementen bevat. Zij was tevens van oordeel dat deze reclameboodschap de vrouw niet reduceert tot een seksobject en haar waardigheid niet aantast. Ook de gebruikte symboliek geeft haar inziens geen aanleiding tot enige negatieve beeldvorming. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en/of zelfdisciplinaire bepalingen heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: JOHN MARTIN
Product/Dienst: Gordon Xmas Beer
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  07/12/2004