JOBFIXERS – 24/08/2018

Beschrijving van de reclame

De afbeelding toont een paar rode schoenen met hoge naaldhakken die op een schouw naast een parfumflesje zijn geplaatst. Daaronder de tekst “Give a girl the right shoes, and she can conquer the world” en het logo van de adverteerder.

Motivering van de klacht(en)

De klaagster vindt de reclame seksistisch aangezien ze vrouwen herleidt tot een paar schoenen met hoge naaldhakken. Zelfs als ze de wereld wil veroveren (bovendien de arbeidswereld in dit geval), moet de vrouw opgemaakt zijn. Volgens de klaagster maakt de afbeelding van de vrouw in deze reclame een stereotype van de vrouw en discrimineert ze haar in haar zoektocht naar werk.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder ontkende de aantijging in de klacht ten stelligste. Deze choqueerde hem overigens, zeker omdat het werknemersbestand van zijn bedrijf voor 93% uit vrouwen bestaat. Enig causaal verband tussen de afbeelding in kwestie en eventuele discriminatie in de zoektocht naar werk is hem volledig onbekend.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de klacht betrekking heeft op een boodschap op LinkedIn waar de adverteerder een afbeelding hernomen heeft die verspreid werd tijdens een online-campagne en die een paar rode schoenen met hoge hakken toont die op een schouw zijn geplaatst met daaronder de tekst “Give a girl the right shoes, and she can conquer the world”.

De Jury is van mening dat de afbeelding de vrouw niet op een negatieve manier voorstelt en haar evenmin beperkt tot een paar schoenen met hoge hakken en dat ze haar professionele vaardigheden niet in vraag stelt.

Zij is eveneens van mening dat de reclame in kwestie niet van aard is om vooroordelen of stereotypes die indruisen tegen de maatschappelijke evolutie te bestendigen of om de waardigheid van de vrouw aan te tasten.

Gelet op het voorgaande, is zij derhalve van oordeel dat de reclame niet van aard is om vrouwen te discrimineren en niet in strijd is met de JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: JOBFIXERS
Product/Dienst: Interim
Media: Internet
Initiatief: Consument
Categorie: Werkgelegenheid
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  24/08/2018