JIMS – 14/10/2015

Beschrijving van de reclame

De e-mail met als onderwerp “49€ korting tot woensdag” bevat onder meer de volgende tekst:
“49€ korting tot woensdag”;
“Beste (…),
Klaar voor een nieuwe start? Geniet nog snel van onze uitzonderlijke actie en krijg 49€ korting als je inschrijft op 28, 29 of 30 september 2015.”.

Motivering van de klacht(en)

De klager verwijst naar een promotionele e-mail van de adverteerder. Zijn jaarabonnement is net verlopen, en er loopt een actie die €49 korting belooft bij inschrijving. Er zijn geen bijkomende voorwaarden in de e-mail, noch op de site zelf. In het fitnesscenter wordt hem echter verteld dat deze korting enkel van toepassing is op de instapkosten, die hij als reeds klant zijnde niet heeft. Dit stond echter nergens in de voorwaarden vermeld. Een opvolgingsmail naar de adverteerder gaf hetzelfde resultaat. Gezien de voorwaarden nergens gecommuniceerd werden, vindt de klager dit misleidend.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de actie “49€ korting tot woensdag” betrekking had op de instapkost en op nieuwe klanten alsook leden die hun abonnement in het verleden hebben stopgezet. Bij Jims betaalt men immers bij heractivatie van het abonnement alsook bij een nieuwe lidmaatschapsovereenkomst €49 administratieve kost. In de mail kan men duidelijk terugvinden dat bij inschrijving in de periode van 28-30/09/2015 er een korting van €49 werd toegekend, de waarde van de normale instapkost. De mailing werd ook enkel gestuurd naar ex-leden (omvat dagpassen, vriendenbonnen en beëindigde abonnementen) die zich in de database bevonden.

De klager ging eerder een jaarabonnement van bepaalde duur aan dat beëindigd was voor de betrokken actie. Na de mail schreef hij zich terug in voor een jaarabonnement van bepaalde duur. Gelet hierop diende hij opnieuw een instapkost te betalen van €49, maar hij ontving, zoals beschreven in de mailing, de €49 korting op de instapkost.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de publicitaire e-mail in kwestie met als onderwerp “49€ korting tot woensdag” die onder meer de volgende vermelding bevat: “krijg 49€ korting als je inschrijft op 28, 29 of 30 september 2015.”.

Zij heeft er tevens nota van genomen dat de klager die de e-mail ontving in eerste instantie door de adverteerder incorrect geïnformeerd werd dat zijn eerder aangegane abonnement verlengd werd en hij derhalve als reeds klant zijnde geen aanspraak kon maken op deze promotie die op de verschuldigde instapkost betrekking heeft.

Zij heeft er vervolgens ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat het in casu in werkelijkheid ging om een beëindigd abonnement van bepaalde duur. De klager diende derhalve bij het aangaan van een nieuw abonnement normaal gezien opnieuw de instapkost van 49€ te betalen, maar deze werd hem gelet op de promotie niet aangerekend.

Wat de publicitaire e-mail waarover zij dient te oordelen betreft, is de Jury van mening dat voldoende duidelijk is dat de korting betrekking heeft op de verschuldigde instapkost en dat de reclame aldus niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: JIMS
Product/Dienst: Fitnessclubs
Media: E-mailing
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  14/10/2015