JET4YOU – 25/04/2007

Beschrijving van de reclame

De advertentie met als titel “Jet4you.com. Lage prijzen voor iedereen. Meer vluchten”, toont een vliegtuig van deze maatschappij met daaronder de volgende tekst : “Brussel Zuid Charleroi – Casablanca 17€ enkele reis. Alle taksen inbegrepen. Nieuw! Jet4you verhoogt de vluchtfrequentie naar Marokko vanuit Brussel Zuid naar 6 vluchten per week. Vertrek nu aan voordeelprijzen, alle taksen inbegrepen… het hele jaar door. Jet4you, lage prijzen voor iedereen!”. Onderaan de tekst : “Tarief geldig voor alle Jet4You vluchten, beperkt aanbod. 078160222 0,052€/min”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame biedt goedkope vluchten aan (Charleroi-Casablanca aan 19 euro), maar op de website www.jet4you.com is geen enkele reis aan die prijs te vinden. Ze kosten minstens het dubbele (44 euro). Deze reclame is dan ook misleidend.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat :
1) art. 3 WHPC werd nageleefd : hij bevestigde dat hij reeds vanaf de lancering gebruik maakt van tarieven waarin alle taksen (inclusief luchthaventaksen) inbegrepen zijn. Wat de website betreft, legde hij uit dat het totaal te betalen tarief vermeld wordt in de 2e selectiefase, maar dat binnenkort reeds in de 1e selectiefase (bij de data en vluchten) een samenvattende tabel te zien zal zijn waarin de tarieven inclusief alle taksen zullen worden opgesomd.
2) Het tarief van 17 euro alle taksen inbegrepen: hij legde uit dat hij gekozen heeft voor een aanlokkelijk tarief die begint vanaf 17 euro voor een enkele vlucht met vertrek vanuit Brussel Zuid Charleroi, alle taksen inbegrepen. Dit tarief is het laagste tarief dat aangeboden wordt aan passagiers die hun biljet geruime tijd vooraf aankopen. Dit tarief van 17 euro alle taksen inbegrepen is beschikbaar op alle vluchten Brussel Zuid Charleroi – Casablanca (ongeveer 12 zetels per vlucht) en dit gedurende het ganse jaar.
3) Synchroniseren van de reclamecampagne met de voorraad aan biljetten tegen de prijs van 17 euro alle taksen inbegrepen: hij legde uit dat hij tracht om zijn campagne af te stemmen op zijn voorraad aan biljetten aan 17 euro alle taksen inbegrepen en dit door voorafgaandelijk aan de lancering van zijn campagne de snelheid/duurtijd waarbinnen de biljetten zullen uitverkocht zijn in te schatten. Hij deelde de details mee aangaande de duurtijd van zijn campagne, de datum waarop het laatste biljet aan 17 euro verkocht werd,…
4) Callcenter jet4you: de communicatiekosten worden vermeld in de reclame en stemmen overeen met een lokale oproep. Het gaat aldus om een normaal beltarief en niet om een hoger beltarief. De consument wordt pas gefactureerd op het moment dat hij in verbinding treedt met een operator of in de wachtrij wordt geplaatst (de wachttijd overschrijdt zelden 30 seconden).

Jurybeslissing

Rekening houdend met bovenstaande informatie en bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren aangaande bovenvermelde punten.

Wat betreft de verwijzing naar de vluchten Charleroi-Casablanca aan 17 euro alle taksen inbegrepen, heeft de Jury genoteerd dat dit tarief beschikbaar is op alle voornoemde vluchten en er ongeveer 12 zetels per vlucht beschikbaar zijn en dit gedurende het ganse jaar. De Jury heeft ook genoteerd dat de vermelding « tarif valable sur tous les vols Jet4you en nombre limité / tarief geldig voor alle Jet4you vluchten, beperkt aanbod » aanwezig is op de reclame in kwestie.

Gelet hierop is de Jury van oordeel dat deze reclame strikt genomen niet strijdig is met art. 23,1° WHPC en art 3 en 5 van de IKK code.

Niettegenstaande en teneinde elk risico te vermijden dat de consument zou denken dat “alle” vluchten Charleroi-Casablanca aangeboden worden aan de prijs van 17 euro alle taksen inbegrepen en met het oog op totale transparantie voor de consument, heeft de Jury aan de adverteerder de suggestie gedaan om de volgende vermelding toe te voegen in zijn reclame: « à partir de 17 euros TTC / vanaf 17 euros alle taksen inbegrepen ».

De adverteerder heeft bevestigd dat hij zal trachten om deze suggestie te volgen op de Belgische markt.

Adverteerder: JET4YOU
Product/Dienst: Vluchten Charleroi-Casablanca
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  25/04/2007