JET IMPORT – METRO – 12/09/2014

Beschrijving van de reclame

De advertentie bevat de volgende tekst: “Een gevleugelde start van het nieuwe schooljaar voor alle studenten! Het schooljaar gaat vandaag weer van start. Een nieuw jaar brengt natuurlijk nieuwe uitdagingen met zich mee, waarvoor extra energie een must is. Gelukkig heeft Red Bull een positief effect op je concentratie en op je mentale prestaties. En na een inspannende dag in de les biedt het je ook nog genoeg energie om te genieten van je vrije tijd met vrienden. Red Bull wil je alvast een gevleugeld en geslaag schooljaar toewensen.”.
Daaronder in het vet: “Red Bull zorgt voor de onmisbare focus voor een geslaagd schooljaar.”.
De reclame toont een foto van studenten die popcorn in de lucht gooien en de logo’s van Red Bull en Metro.

Motivering van de klacht(en)

De reclame, rechtstreeks gericht tot kinderen en adolescenten, prijst de voordelen en de “weldaden” van het dagelijks drinken van Red Bull aan. Als ouder neemt de klager er aanstoot aan dat een dergelijke advertentie toegelaten kan worden in deze gratis krant, uitgedeeld in alle metro- en treinstations.
We weten goed genoeg hoe gevaarlijk deze drank is in te grote hoeveelheden. Het is onaanvaardbaar dat dit merk zich in alle vrijheid van meningsuiting tot jongeren mag richten en daarbij zijn merk in verband mag brengen met welzijn en gezondheid.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de klacht betrekking heeft op een eenmalige actie-communicatie, samen met de actie-partner Red Bull - Jet Import. De communicatie betreft een speelse aanmoediging aan de studenten bij de start van het schooljaar.

De communicatie bevat geen enkele aansporing tot gedrag dat schadelijk zou zijn voor de gezondheid en in de communicatie staat geen enkele aanduiding of suggestie met enig risico voor de gezondheid of de veiligheid voor de consument of derden. Er wordt niet aangezet tot overmatig gebruik van Red Bull.

Wel wordt in de communicatie het belang van een schoolse opleiding benadrukt en wordt tevens gewezen op het belang van een mentaal evenwicht en van vriendschap tussen jongeren met een goed evenwicht tussen schoolse verplichtingen en vrije tijd.

Deze communicatie is ook niet misleidend.

Metro en Jet Import menen dat ze in overeenstemming is met de regels inzake reclame-ethiek, de FEVIA-reclamecode voor voedingsmiddelen en met alle andere geldende regels en bepalingen.

De doelgroep van de advertentie betreft geen kinderen, maar 16- tot 34-jarigen, verwijzend naar het in de advertentie gebruikte beeld dat jongvolwassenen toont.

Het bericht aan de studenten op de eerste schooldag gebeurde met een knipoog door de vermelding van ‘een gevleugelde start’ en ‘donne des ailes à tous les élèves’, waarmee verwezen wordt naar de gebruikelijke slogan ‘Red Bull geeft je vleugels’.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclamecommunicatie onder andere het volgende vermeldt: “Gelukkig heeft Red Bull een positief effect op je concentratie en op je mentale prestaties. En na een inspannende dag in de les biedt het je ook nog genoeg energie om te genieten van je vrije tijd met vrienden.” en “Red Bull zorgt voor de onmisbare focus voor een geslaagd schooljaar.”.

De Jury is van oordeel dat deze beweringen suggereren dat het verbruik van het aangeprezen product fysieke, psychologische of sociale voordelen zal geven ten opzichte van andere kinderen of jongeren en dat ze verwijzen naar de status of populariteit onder leeftijdsgenoten, succes op school of in de sport, of intelligentie, wat strijdig is met artikel 18 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel en artikel 10 van de FEVIA-code voor voedingsmiddelen.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat de reclame niet meer zal verschijnen.

Adverteerder: JET IMPORT – METRO
Product/Dienst: Red Bull
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  12/09/2014