JET IMPORT – 21/06/2006

Beschrijving van de reclame

Een spot onder de vorm van een tekenfilm toont een man die op straat wandelt met een aktetas in de linkerhand en een krant in de rechterhand. Plots verschijnt er een vogel die boven de man gaat vliegen en op zijn jas poept. De man neemt een zakdoek uit zijn jaszak waarmee hij de poep wegveegt en stopt deze opnieuw in zijn zak. Vervolgens opent de man zijn aktetas en haalt een blikje van het merk tevoorschijn. Al wandelend drinkt hij van het blikje waarna hij het over zijn schouder weggooit. Plots krijgt de man vleugels en begint hij te vliegen. Hij gaat boven de vogel vliegen, en opent zijn broeksriem. De vogel kijkt verschrikt op en slaakt een kreet.
Tekst onder de afbeelding van een blikje Red Bull + mannenstem: “Red Bull geeft je vleugels”.

Motivering van de klacht(en)

Dit milieuonvriendelijke gedrag in een reclameboodschap die onder meer gericht is op jonge consumenten, is betreurenswaardig.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat dit filmpje deel uitmaakt van een reeks van inmiddels meer dan 40 reclamespots die allemaal gebaseerd zijn op sprookjes of fabeltjes en dat ze allen één ding gemeen hebben : door de « vleugels » krijgen ze een onverwachte wending.
Het verhaal met de duif is gebaseerd op een belevenis waarmee de meeste mensen jammer genoeg vertrouwd zijn en op zo'n frustrerend moment wenst iedereen wel dat hij niet zo machteloos was. Daar zit dankzij Red Bull het onmiskenbare keerpunt in het verhaal. De adverteerder stelde tevens dat hij reeds meer dan 15 jaar animatiefilmpjes maakt voor volwassenen en dat de consument doorgaans goed beseft dat de reclamespots niet letterlijk mogen genomen worden. Hij benadrukte dat de filmpjes nooit een specifiek gedrag aanmoedigen en evenmin bedoeld zijn om de kijker op te voeden. Ze zijn bedoeld om de consument te vermaken en om, met een knipoog, te verwijzen naar wat hij of zij kan verwezenlijken met behulp van de Red Bull vleugeltjes.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat in deze spot een milieu-onvriendelijke gedraging wordt getoond (scène waarbij blikje wordt weggeworpen). Rekening houdend met het feit dat de spot al verschillende jaren loopt en het slechts een cartoon betreft waarin deze gedraging niet centraal staat en derhalve hiertoe niet rechtstreeks aanmoedigt, heeft de Jury aan de adverteerder aanbevolen om hier in de toekomst aandachtig voor te zijn en derhalve dergelijke scènes uit zijn reclame te weren. Rekening houdend met de art. 1, al. 2 en art. 17 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel (IKK), heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om zijn volgende campagne aangaande hetzelfde product voor te leggen voor voorafgaandelijk onderzoek, overeenkomstig art. 15 van het Jury-reglement.

De adverteerder bevestigde nota te hebben genomen van de gevoeligheden die er momenteel bestaan omtrent milieuvervuiling, alsook van de inhoud van de bepaling van art. 17 van de IKK code. Hij stelde dit intern te zullen bespreken en in ieder geval de spot niet meer op te nemen in het kader van de volgende reclamecampagnes van de adverteerder of in de nieuwe mediaplanning. Hij bevestigde tevens zijn volgende campagne aangaande hetzelfde product voor voorafgaandelijk onderzoek aan de Jury te zullen voorleggen.

De media werden hiervan verwittigd en zegden te zullen waken over de naleving van de toezegging van de adverteerder aangaande de verspreiding van de betreffende spot.

Adverteerder: JET IMPORT
Product/Dienst: Red Bull
Media: TV, Bioscoop
Onderzoekscriteria: Milieu
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  21/06/2006