JET IMPORT – 13/11/2018

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:
Vrouwenstem (met op de achtergrond geluiden van toeterende auto’s): “Oei oei oei, het ziet er niet goed uit op de baan. Van Antwerpen naar Hasselt verlies je een halfuur tussen Tessenderlo en Beringen. Op de A12 is het veertig minuten stapvoets r…”
Voice-over (met op de achtergrond het geluid van een blikje dat wordt geopend): “Red Bull geeft je vleugels!”

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt dat de spot storend is en zelf een gevaar in zich draagt, mee zou kunnen zorgen voor ongevallen op de weg. Hij merkt bij zichzelf dat het geluid van toeterende voertuigen op de achtergrond telkens zijn aandacht afleidt van het verkeer op dat moment, ongeacht hoe vaak hij deze spot nu al gehoord heeft en meent dat dit effect ook de bedoeling van de reclamemaker is geweest om zo de aandacht te trekken. Volgens hem is het gebruik van een toetersignaal, anders dan om een gevaarlijke situatie aan te geven misleidend en totaal verkeerd om in een spot te horen wanneer men zich in het verkeer kan bevinden.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “Extra info – Juryreglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

De Jury is van mening dat de spot aanvangt met een vrouwenstem die op duidelijk overdreven wijze verkeersinformatie brengt met op de achtergrond autogeluiden om vervolgens over te gaan in een duidelijke commerciële boodschap ten behoeve van het product.

De Jury is van mening dat aldus voldoende duidelijk wordt gemaakt dat het gaat om een reclameboodschap en dat de gebruikte, niet overdreven luide of opvallende, geluiden daarbij in casu niet van aard zijn om de aandacht van de gemiddelde consument af te leiden.

De Jury is derhalve van oordeel dat de spot in kwestie niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: JET IMPORT
Product/Dienst: Red Bull
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  13/11/2018