JET IMPORT – 13/10/1999

Beschrijving van de reclame

De affiches bestemd voor bars en discotheken, tonen een jonge vrouw met ontblote boezem die de Britse vlag vasthoudt en recht staat boven een liggende man die de vloeistof drinkt uit een fles vastgehouden door de vrouw alsof het een penis was. De base-line, naast de illustratie van het product, luidt “Here to conquer your thirst”.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als strijdig met de code inzake reclame voor alcoholische dranken. Ze schendt de morele principes en is strijdig met de goede reclame-ethiek, alsook met de autodisciplinaire regels van het beroep.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat er een risico bestaat dat consumenten de afbeelding als choquerend of onfatsoenlijk ervaren, nu deze verdergaat dan wat in de reclame als aanvaardbaar beschouwd wordt inzake sexuele toespelingen en de afbeelding de algemeen geldende grenzen van fatsoen in reclame overschrijdt. De afbeelding houdt derhalve een ernstig risico in op negatieve reacties bij het publiek welke van aard zijn de reclame in het gedrang te brengen. Zij formuleerde bijgevolg een advies van streng voorbehoud en deed de adverteerder de aanbeveling dergelijke reclame niet te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder liet weten dat de affiche niet op de grote massa is gericht maar gaf toe dat de afbeelding voor bepaalde doelgroepen choquerend kan overkomen. Zij bevestigde rekening te zullen houden met de bezorgdheid van de Jury indien een bredere doelgroep zou worden aangesproken. De Jury heeft haar advies en aanbeveling bevestigd, omdat de communicatie beperkt tot bepaalde discotheken en bars een ruimere verspreiding niet uitsluit (bv. door een fenomeen van verzamelen, gelet op het feit dat de affiche werd gerealiseerd door een bekend striptekenaar).

Adverteerder: JET IMPORT
Product/Dienst: Dry cider Strongbow
Media: Affiche
Initiatief: Beroepsvereniging
Categorie: Dranken
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  13/10/1999