JET IMPORT – 05/08/2015

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:
Man: “Arrrg, stomme presentatie... ik kan u helemaal niet onthouden!”
Andere mannenstem: “Héla, ik ben helemaal geen stomme presentatie. Kom, focus!”
Man: “Maar ik heb een slecht geheugen. Help mij dan.”
Andere mannenstem: “Allé, probeert mij eens.”
Man: “Oké, eeh: “Als het volume van onze verkopen stijgt met 15%, dan...”. Aargh... ’t heeft geen zin...”
Andere mannenstem: “Och, manneke, drink dan gewoon een Red Bull hé. Wedden dat het dan wél lukt?”
Man (opent een blikje en drinkt): “Ahhh... amai, ik ken u ineens vanbuiten.”
Andere mannenstem: “Ja, Red Bull geeft je vleugels!”
Man: “Ohoho... Ook een slokske?”
Andere mannenstem: “Ah, nu zijn we ineens vrienden?”
Man: “Ik vind van wel.”

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager gaat het om een aansporing aan jongeren midden in de examens om het product te drinken om hun cursussen uit het hoofd te leren.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de communicatie een speelse aanmoediging aan de werkenden tijdens de werkuren betreft en niet naar studenten, examenperiode en studeren op eender welke manier gericht is.

De communicatie bevat geen enkele aansporing tot gedrag dat schadelijk zou zijn voor de gezondheid en in de communicatie staat geen enkele aanduiding of suggestie met enig risico voor de gezondheid of de veiligheid voor de consument of derden. Er wordt niet aangezet tot overmatig gebruik van Red Bull.

Volgens de adverteerder is deze communicatie ook niet misleidend.

Hij meent dat ze in overeenstemming is met de regels inzake reclame-ethiek, de FEVIA-reclamecode voor voedingsmiddelen en met alle andere geldende regels en bepalingen.

De doelgroep van de advertentie betreft geen kinderen, noch studenten maar werkenden vanaf 25 jaar die onderweg zijn naar hun werk of op hun werk zitten, gelet op:

  • de typische kantoorgeluiden die op de achtergrond te horen zijn,
  • de uitzenduren: enkel op werkdagen tussen 6u en 16u,
  • de tekst: “als het volume van ONZE verkopen stijgt met 15%”,
  • het gesprek tussen een bediende en een presentatie. Geen examen, studieboek, …

Het bericht aan de werkenden gebeurde met een knipoog door het gebruik van een onrealistische scène met “een pratende presentatie” en een referentie naar de gebruikelijke slogan ‘Red Bull geeft je vleugels’.

Overeenkomstig artikel 8 van haar Reglement deelde de Jury aan de adverteerder mee dat zij ook andere aspecten van de reclameboodschap in kwestie wou onderzoeken.

De Jury wou met name onderzoeken of de radiospot (een) gezondheidsclaim(s) bevat die al dan niet in overeenstemming is (zijn) met de EU Verordening 1924/2006 van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen en de EU Verordening 432/2012 van 16 mei 2012 tot vaststelling van een lijst van toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaan.

De Jury wou bovendien in het algemeen onderzoeken of de reclame al dan niet misleidend is.

De adverteerder meende dat de betrokken reclame niet te kwalificeren is als een gezondheidsclaim in de zin van artikel 2.2.5. van Verordening 1924/2006 aangezien deze definitie spreekt van een verband met de “gezondheid” terwijl hier enkel op een ludieke/speelse wijze met verwijzing naar de gebruikelijke slogan ‘Red Bull geeft je vleugels’ werkenden worden aangemoedigd om Red Bull te drinken zonder dat hierbij een bepaald positief effect of voordeel (van een bepaald product of bestanddeel daarvan) op de gezondheid van de consument wordt geclaimd.

Hij meende ook dat de reclame een correcte boodschap meegeeft die door de gemiddelde consument goed begrepen wordt en aldus niet misleidend is.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospot een gesprek laat horen tussen een man en een presentatie, voorgesteld door de stem van een man in de Nederlandse versie en de stem van een vrouw in de Franse versie. De tekst van de presentatie die de man moet onthouden luidt als volgt: “als het volume van onze verkopen stijgt met 15%”.
In de Franse versie eindigt de man met: « Heu, beauté, t’as déjà des plans pour après le boulot? ».

Met betrekking tot de klacht:

Volgens de klager worden jongeren aangezet om het product te drinken om hun cursussen uit het hoofd te leren.

Gelet op de hierboven overgenomen elementen van de radiospot is de Jury van mening dat de scène van de radiospot zich in een kantoorcontext situeert en de slogan ‘Red Bull geeft je vleugels’ beoogt te illustreren.

De Jury is van mening dat de radioreclame zich niet naar studenten richt. De Jury is ook van mening dat de reclame jongeren niet aanzet om het gepromote product te consumeren om hun cursussen uit het hoofd te leren.

De Jury is van oordeel dat de spot niet getuigt van een gebrek aan behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Met betrekking tot de vraag of de radiospot (een) gezondheidsclaim(s) bevat die al dan niet in overeenstemming is (zijn) met de EU Verordening 1924/2006 van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen en de EU Verordening 432/2012 van 16 mei 2012 tot vaststelling van een lijst van toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaan:

Naar aanleiding van het advies ingewonnen bij de FOD Volksgezondheid heeft de Jury er nota van genomen dat er in de spot een gezondheidsclaim aanwezig is die betrekking heeft op de concentratie en het geheugen. Het simpelweg suggereren of impliceren van een effect volstaat opdat het een gezondheidsclaim is in de zin van de EU Verordening 1924/2006. Er zijn momenteel voor cafeïne claims in behandeling betreffende de aandacht en concentratie. De claim is dus niet verboden maar hij moet betrekking hebben op de stof waarvoor hij toegelaten (of in behandeling) is en niet op het product zelf. Er dient dus verduidelijkt te worden dat het vermelde effect toe te schrijven is aan cafeïne.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde regelgeving, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd de radiospot niet meer in deze vorm te zullen verspreiden.

Adverteerder: JET IMPORT
Product/Dienst: Red Bull
Media: Radio
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  05/08/2015