JET IMPORT – 04/05/2008

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont een fles van het merk ondergedompeld in water.

Motivering van de klacht(en)

De educatieve slogan wordt niet vermeld.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder stelde dat door een vergissing, hoofdzakelijk te wijten aan tijdsdruk, de advertentie geen melding maakt van de educatieve slogan.

De adverteerder deelde mee dat hij erover zal waken om steeds de vereiste zorgvuldigheid en nauwgezetheid aan de dag te leggen om dergelijke inbreuken te vermijden.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de educatieve slogan ontbreekt, hetgeen strijdig is met art. 11 en bijlage B van het Convenant inzake gedrag en reclame mbt alcoholhoudende dranken. De Jury heeft aan de adverteerder verzocht om deze reclame te wijzigen door toevoeging van de educatieve slogan overeenkomstig het convenant en in afwachting daarvan deze niet meer te verspreiden.

De Jury heeft er nota van genomen dat het om een fout gaat en dat de adverteerder erover zal waken om dergelijke inbreuken te vermijden.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: JET IMPORT
Product/Dienst: Heineken
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  04/05/2008