JEAN PAUL GAULTIER PARFUMS – 17/04/2013

Beschrijving van de reclame

De affiche ‘Le Beau Male’ geeft een naakt model op een ijsberenvel weer.

Motivering van de klacht(en)

De reclame bevat een ijsberenvel dat gemakkelijk te herkennen is, deze diersoort is beschermd en vertegenwoordigt de Noordpool, een continent dat bedreigd wordt door de opwarming van het klimaat. De klager leidt hieruit af dat de adverteerder het proces van vernietiging van deze beschermde diersoort en haar omgeving welgezind is en vindt deze reclame schokkend.

De klager deelt zijn afkeer mee voor deze campagne waar men een model afgebeeld ziet op het vel van een ijsbeer, een bedreigde diersoort. In een context waarin verenigingen (Greenpeace, WWF, zelfs Coca-Cola) en een groot aantal personen zich mobiliseren om de ijsberen en de Noordpool in het algemeen te redden, vindt de klager deze campagne choquerend en misplaatst. Een ijsbeer gebruiken stoort hem op zich niet, maar gebruik maken van zijn pels om een naakt model te bedekken schandaliseert hem. Hij vindt deze affiche triest, zeker in een “mode” context die een impact kan hebben op mensen op vlak van hun kledingsstijl.

De klager vindt het gebruik van het vel van een bedreigd dier om een parfum te promoten ontoelaatbaar.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld dat hij extreem bezorgd is over de heftige emotie die veroorzaakt is door zijn reclamecampagne en dat hij het onderwerp niet licht opvat. Er is nooit sprake van geweest om via deze reclame te provoceren of te choqueren.

Het mannelijke model ligt op een volledig synthetisch berenvel dat even vals is als het decor en met name het ijs. M. Gaultier wilde dat deze beer als een “knuffelbeer” in pluche werd gezien en niet als een echte beer. Het is daarom dat de beer nadrukkelijk glimlacht, blauwe ogen heeft en dat hij geen tanden heeft.

De adverteerder heeft nooit gedacht of gewild, bij het fotograferen van deze visual een jaar geleden, dat deze anders geïnterpreteerd kon worden en dat deze zou gaan overlappen met een actueel thema. Het spijt hem zeer.

De adverteerder hoopt de geest waarin de communicatie werd gerealiseerd te hebben doen begrijpen en betreurt dat deze de gevoeligheid van sommigen heeft kunnen kwetsen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de affiche voor het parfum ‘Le Beau Male’ een model op een ijsberenvel weergeeft.

De Jury begrijpt dat er in de huidige context (strijd tegen de opwarming van het klimaat, bescherming van bedreigde diersoorten, ...) een zekere gevoeligheid is ontstaan in de maatschappij en dat dit beeld deze gevoeligheid kan kwetsen.

De Jury is niettemin van oordeel dat deze reclame niet aanzet tot een onrespectvol gedrag ten opzichte van de ijsbeer of het milieu in het algemeen en geen inbreuk uitmaakt op het principe van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: JEAN PAUL GAULTIER PARFUMS
Product/Dienst: Le Beau Male
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Cosmetica
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  17/04/2013