JCDECAUX – 08/07/2009

Beschrijving van de reclame

De spot begint met een muzikale voorstelling, gevolgd door een vrouwelijke voice-over: « A Villo, la ville est belle. Villo, c’est 2500 vélos en libre service qui vous transportent dans la région bruxelloise. Abonnement et info sur Villo.be. »

Motivering van de klacht(en)

De reclame geeft aan dat 2500 fietsen ter beschikking zijn. Op het ogenblik zijn er maar 50 stations open: de 2500 fietsen zullen beschikbaar zijn op het moment dat de 180 stations open zijn.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld dat het bericht verband houdt met de naambekendheid en hij legt de doelgerichtheid van de dienst uit. Villo, dat zijn 2500 fietsen voor vrij gebruik. Vandaag, zijn er 700, morgen 800, tot 15 juli 1000. Maar wat belangrijk is om weten, is dat het altijd Villo zal blijven. De spots verwijzen automatisch door naar de website, wat verplicht is om een abonnement te kunnen nemen, waar de lijst met beschikbare stations constant geüpdate wordt.
De adverteerder vindt dus dat het niet gaat om bedrieglijke reclame.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat volgens de radiospot 2500 fietsen beschikbaar zijn. De adverteerder heeft echter aan de Jury laten weten dat er op dit moment minder dan 1000 fietsen beschikbaar zouden zijn.

De Jury is derhalve van mening dat de reclame in kwestie misleidend is in de zin van de artikelen 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC code) en van artikel 94/6, §1 2° van de wet op de handelspraktijken daar zij ze de consument misleidt m.b.t. de beschikbaarheid van de dienst en de consument er toe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury de adverteerder verzocht om deze radiospot te wijzigen of bij gebrek daaraan, deze niet meer uit te zenden.

De adverteerder heeft meegedeeld dat hij zich houdt aan de beslissing van de Jury : de radiocampagnes zijn stopgezet en de spot voor de volgende campagne zal worden aangepast.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: JCDECAUX
Product/Dienst: Villo
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  08/07/2009