JAMBA – 27/07/2010

Beschrijving van de reclame

De TV-spot toont een vrouw in een winkelcentrum. Na een tijdje wordt er op de vrouw ingezoomd en krijgt men dmv een “scanner” de vrouw in lingerie te zien.
Voice-over : « Rejoins l’abonnement Jeux et téléchargez ce faux scanner, grâce à cette application tu vas pouvoir faire croire à tout le monde que tu peux les scanner en direct et voir
sous leurs vêtements. C’est ouf, ils vont tous flipper…Envoyez par sms scan 1 au 9979 maintenant et recevez ce faux scanner directement sur ton portable. Vas-y fonce. Envoie simplement scan1 au 9979 scan 1 au 9979. »
Tekst in de kader die tijdens de spot verschijnt: Service client : 02/2900242 ; 4 jeux/applications pour 8€/mois (+ téléchargement SMS) dans ton abonnement Jeux. Desinscription : sms stopjeux (2EUR/mois). Aide : info@jamba.be.
In de kader, tekst in kleine letters die voorbij rolt: Fox Mobile Distribution GmbH - Karl-Liebknecht-Str. 5 - 10178 Berlin – Allemagne – énumération des portables compatibles + liste complète www.jamba.be – réservé au plus de 18 ans."

Motivering van de klacht(en)

Er worden niet alleen zonder dubbelzinnigheid dingen gesuggereerd, maar daarenboven is de voorbeeldfoto niet meer of niet minder dan een jonge vrouw wiens slip een inkeping toont… afschuwelijk, wat kunnen we doen aan onze jeugd, de kinderen van mijn kinderen ??

Standpunt van de adverteerder

Geen antwoord.

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury benadrukt dat haar bevoegdheid zich beperkt tot het onderzoeken van de reclame-inhoud en geen betrekking heeft op het product in kwestie.

De Jury heeft vastgesteld dat de TV spot een vrouw toont die een broek en topje draagt. Vervolgens wordt er op de vrouw ingezoomd en ziet men haar lingerie dmv een ‘scanner’. De voice-over zegt onder andere: “Rejoins l’abonnement Jeux et télécharge ce faux scanner. Grâce à cette application tu vas pouvoir faire croire à tout le monde que tu peux les scanner en direct et voir sous leurs vêtements ».

Wat betreft de beelden van de vrouw, gezien de ludieke context en het feit dat het duidelijk gaat over een valse scanner, is de Jury van mening dat ze niet van aard zijn het publiek te choqueren, noch om afbreuk te doen aan de menselijke waardigheid.

Anderzijds heeft de Jury vastgesteld dat de vermeldingen in kleine letters het volgende aangeven : “Désinscription : sms stopjeux (2EUR/mois)”. Moet de prijs niet 2EUR/verstuurde sms zijn ? Dienaangaande heeft de Jury aan de adverteerder aangeraden om de voorschriften van de GOF-richtlijnen na te leven wat betreft prijsvermelding.

De Jury heeft eveneens vastgesteld dat men “Service d’abos” vermeldt en dat de maandelijkse abonnementskost aangeduid is, maar dat de consument niet duidelijk geïnformeerd wordt over de al dan niet automatische verlenging van zijn abonnementsperiode. Deze reclame is derhalve strijdig met het punt B.2.4 van de GOF-richtlijnen (specifieke regelgeving voor abonnementsdiensten).

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury de adverteerder verzocht de spot te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de bovengenoemde bepaling (+ correcte weergave van de prijs van een sms voor de uitschrijving) en deze ondertussen niet meer te verspreiden.

De adverteerder heeft geen hoger beroep aangetekend en het medium heeft bevestigd dat de spot niet meer zal worden uitgezonden.

Een schorsingsaanbeveling werd verstuurd aan de andere media en het dossier werd afgesloten.

Adverteerder: JAMBA
Product/Dienst: Faux scanner
Media: TV
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  27/07/2010