JAMBA – 26/10/2005

Beschrijving van de reclame

Een tv-spot toont een animatie figuur met koptelefoon die achter een draaitafel staat en danst terwijl bovenaan de vermelding DJ Albert Motár verschijnt. Er worden drie beltonen aangeboden met vermelding van de code en het verkorte nummer, alsook het website-adres en het telefoonnummer van de klantenservice.Mannenstem op de achtergrond: “Download nu DJ Albert Motár op uw gsm in een voordelig jamba abonnement.” Vervolgens worden de drie verschillende beltonen voorgesteld. Rechts op het scherm verschijnt een gsm met in een vakje de vermelding van het nummer 3488,
2 €/S.M.S, MAX. 2/WEEK. De spot eindigt met mannenstem: “de grappigste beltonen en veel meer vind je op jamba.be”.

Een tweede tv spot toont dezelfde animatie figuur met koptelefoon die achter een draaitafel staat en danst terwijl bovenaan de vermelding DJ Albert Motár verschijnt. Er worden drie beltonen aangeboden met vermelding van de code en het verkorte nummer, alsook het website-adres en het telefoonnummer van de klantenservice. Mannenstem op de achtergrond: “Jamba, daar is hij weer. Download nu DJ Albert Motár op uw gsm in een voordelig jamba abonnement. Dit moet je gewoon hebben!” Vervolgens worden de drie verschillende beltonen voorgesteld. Rechts op het scherm verschijnt een gsm met in een vakje de vermelding van het nummer 3488, 2 €/S.M.S,
MAX. 2/WEEK De spot eindigt met mannenstem: “sms nu naar 3488 voor het beste voor je gsm.”

Een derde tv-spot toont opnieuw dezelfde animatie figuur met koptelefoon die achter een draaitafel staat en danst terwijl bovenaan de vermelding DJ Albert Motár verschijnt. Er worden drie beltonen aangeboden met vermelding van de code en het verkorte nummer, alsook het website-adres en het telefoonnummer van de klantenservice. Mannenstem op de achtergrond: “Jamba, daar is hij weer. Download nu DJ Albert Motár op uw gsm in het voordelige jamba abonnement. Dit moet je gewoon hebben!” Vervolgens worden de drie verschillende beltonen voorgesteld. Rechts op het scherm verschijnt een gsm met in een vakje de vermelding van het nummer 3488 alsook 2 €/S.M.S, MAX. 2/WEEK De spot eindigt met mannenstem:“Jamba, alleen het beste voor jouw gsm.”

Een advertentie toont verschillende logo's, afbeeldingen, spelletjes, cliptonen en beltonen. Tekst links bovenaan: “Downloaden was nog nooit zo makkelijk! Ga ervoor en abonneer je nu bij Jamba! – SILVER* B.v. je wil “Que Viva La Vida” als polytoon in je pakket, sms “P540” naar 3488*. Je ontvangt je bestelling onmiddellijk! Hulp nodig? info@jamba.be of bel 02-2900242. Voor geschikte toestellen kijk op www.jamba.be.” De eerste asterisk verwijst naar de volgende tekst: “Minderjarig? Vraag toestemming aan je ouders!”
De tweede asterisk verwijst naar een tekst die informatie bevat aangaande het aanbod, de uitschrijvingprocedure alsook de coördinaten van de adverteerder. Links onderaan wordt in een apart vakje het volgende vermeld: 3488 - 2.00 €/S.M.S – max. 3/week.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame in een jongerentijdschrift is misleidend, want door één ringtone te downloaden zet je een abonnement in werking, hetgeen niet duidelijk uit de advertentie blijkt. De tv-spot vermeldt niet duidelijk de prijs. De kleine lettertjes zijn veel te klein en vaak misleidend.

Standpunt van de adverteerder

Wat de TV spots betreft liet de adverteerder gelden dat hij de GOF richtlijnen in acht neemt en bovendien consequent gebruik maakt van 30 seconden spots om zeker te stellen dat de klant voldoende tijd krijgt om de verkoopsvoorwaarden van maximaal 3 lijnen door te nemen. Hij betwiste dat er zou moeten betaald worden om de dienst af te melden en legde uit dat het om een abonnement gaat zonder engagement waardoor de klant op elk moment kosteloos kan opzeggen door STOP per sms naar de shortcode te sturen, een e-mail te sturen of de hotline te bellen, alles tegen normaal operator-tarief. Aangaande de type toestellen die compatibel zijn, legde hij uit dat gelet op de omvang aan modellen op de markt enkel de meest populaire modellen in het scherm worden aangegeven en dat de volledige lijst terug te vinden is op zijn website. Wat betreft het feit dat men voor 80% van alle producten moet kunnen downloaden, stelde hij dat dit inderdaad niet expliciet vermeld wordt in de spot gelet op de beperkte plaats en daar dit ten koste zou gaan van de algemene transparantie. Hij stelde ervan uit te gaan dat de consument met een oude GSM met zwart-wit scherm weet dat een kleurenlogo naar alle waarschijnlijkheid niet zal werken. Hij stelde dat in de bevestigings-SMS wel gewezen wordt op de noodzaak om te kunnen downloaden.

Wat de printadvertentie betreft stelde de adverteerder dat de aantijging dat hij zich uitsluitend op een jong publiek richt niet gegrond is, daar hij ook in andere bladen gericht aan een volwassen publiek advertenties plaatst. Hij benadrukte tevens dat de vermelding “Minderjarig? Vraag toestemming aan je ouders” in normale lettergrootte en in het vet aangeduid wordt. Hij stelde dat het inderdaad zo is dat deze vermelding geen garantie biedt dat er effectief ook toestemming aan de ouders gevraagd wordt, maar dat toch mag verondersteld worden dat als een jongere en GSM krijgt, hij hierbij ook precieze aanwijzingen krijgt waarvoor deze al dan niet mag gebruikt worden. Tenslotte stelde hij dat hij zich bovendien flexibel opstelt indien er aanwijzingen zijn dat het gaat om jongere die onbewust gehandeld heeft.

Jurybeslissing

De Jury heeft zowel de 3 TV spots als de advertentie onderzocht.

Wat de TV-spots betreft, heeft de Jury vastgesteld dat deze het geografisch adres van de verkoper niet vermelden, hetgeen strijdig is met art. 78 WHPC, alsook met de GOF richtlijnen. De Jury heeft bijgevolg aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze TV-spots te wijzigen door ze in overeenstemming te brengen met de vermelde bepalingen en bij gebreke hieraan deze spots niet meer te verspreiden in België.

Wat de advertentie betreft, heeft de Jury vastgesteld dat deze in kleine lettertjes bovenaan melding maakt van een abonnement, alsook in nog kleinere lettertjes onderaan( “abo”). Gelet op het feit dat deze advertentie een zeer groot aanbod bevat, kan de Jury begrijpen dat jongeren door de veelheid overrompeld worden en niet doorhebben dat indien ze 1 sms sturen er een abonnement wordt opgestart, temeer daar vele soortgelijke aanbiedingen bestaan zonder opstarting van abonnement. Om alle risico's op verwarring of misverstanden te vermijden en op basis van art. 23 WHPC en art. 5 IKK code heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze advertentie te wijzigen door duidelijker in de verf te zetten dat het om een abonnement gaat en bij gebreke hieraan deze advertentie niet meer te verspreiden.

De adverteerder liet weten de aanbevelingen van de JEP te zullen naleven en liet gewijzigde TV spot en advertentie geworden.

De Jury stelde vast dat in de TV spot het geografisch adres vermeld wordt en aldus beantwoordt aan haar aanbeveling.

Wat de gewijzigde advertentie betreft, stelde de Jury vast dat al de tekstuele informatie onderaan geplaatst werd en dat de stopprocedure en het geografisch adres vermeld werden. Toch was zij de mening toegedaan dat deze advertentie op bepaalde punten nog steeds aanleiding kon geven tot misverstanden en zij heeft derhalve aan de adverteerder verzocht om enerzijds duidelijker naar voren te laten komen dat het om een abonnement gaat en anderzijds wat de uitleg naast de asterisk betreft, terug te grijpen naar de lettergrootte van de vorige advertentie.

De adverteerder liet vervolgens een nieuwe gewijzigde advertentie geworden die beantwoordde aan de aanbeveling van de Jury en waarop zij derhalve geen verdere opmerkingen geformuleerd heeft.

Adverteerder: JAMBA
Product/Dienst: Logo's en beltonen
Media: Magazine, TV
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  26/10/2005