JAMBA – 25/11/2008

Beschrijving van de reclame

Een Tv spot stelt verschillende ringtones voor:
-Robert Abigail: Mojito song
-Pink: So What
-Kings of Leon: sex on fire
-Madonna: miles away
-Britney Spears: Womenizer

Bovenaan bevindt zich de vermelding “Abonnement”.
Onderaan bevindt zich het pictogram (verkort nummer 9299 en prijsvermelding 4,00€/5dagen) en de volgende vermelding: Ringtoneking One is alleen voor 18 jaar en ouder of met toestemming van je ouders. 1 ringtone en 1 logo voor €4 – 5 dagen + €2 inschrijvings en uitschrijvingskoste. Uitschrijven: sms STOPONE. Vermelding Belgisch telefoonnummer en website.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame wordt uitgezonden op een tijdstip (woensdag 14u) dat er veel kinderen naar tv kijken en deze reclame is dan ook specifiek gericht op de jeugd. Er wordt reclame gemaakt voor een alcoholische drank “the mojito song” met het bacardi logo er bij wordt deze tune aangeboden op tv.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat in deze spot verschillende ringtones worden voorgesteld waaronder:
-Robert Abigail: Mojito song
-Pink: So What
-Kings of Leon: sex on fire
-Madonna: miles away
-Britney Spears: Womenizer

De Jury merkt op dat voor de verschillende ringtones telkens een afbeelding van de zanger (es) in beeld wordt gebracht, behalve voor de ringtone mbt de Mojito song. Voor de ringtone mbt de Mojito song wordt een glas met een rietje in beeld gebracht waardoor de allusie naar de mojitococktail voor de hand liggend is.

Gelet op wat voorafgaat, is de Jury dan ook van oordeel dat deze reclame onder het toepassingsgebied valt van het Convenant inzake gedrag en reclame met betrekking tot alcoholhoudende dranken. Zij is van oordeel dat deze reclame strijdig is met art. 2.1 en 4.1 en 11 van dit Convenant, alsook met 18 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC code) en art. 98,4°,a van het Besluit van de Vlaamse Regering tot coördinatie van de decreten betreffende de radio-omroep..De vermelding “alleen voor 18 jaar en ouder of met toestemming van je ouders”, wijzigt hier niets aan. De spot werd namelijk uitgezonden op een woensdagnamiddag en is derhalve strijdig met voorvermelde bepalingen.

De Jury is tevens van oordeel dat deze reclame getuigt van een gebrek aan sociale verantwoordelijkheid, hetgeen strijdig is met art. 1, al 2 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

De Jury heeft derhalve aan de adverteerder verzocht om deze spot te wijzigen door deze afbeelding van het glas te verwijderen en in afwachting deze spot niet meer te verspreiden.

Anderzijds merkt de Jury op dat bovenaan “abonnement” vermeld wordt en in het pictogram onderaan de volgende prijs wordt aangekondigd: 4,00€/5 dagen. De Jury heeft de aandacht van de adverteerder gevestigd op punt B.2.4 (specifieke reglementering voor abonnementsdiensten) dat bepaalt dat de eindegebruiker duidelijk moet geïnformeerd worden over de dienst waarvoor hij zich inschrijft en of de abonnementsperiode automatisch wordt verlengd of niet. De Jury merkt op dat niet duidelijk uit de reclame uit te maken valt of de abonnementsperiode afloopt na 5 dagen of dat deze automatisch verlengd wordt. De Jury heeft derhalve aan de adverteerder verzocht haar te willen staven of er effectief voldaan wordt aan deze vereiste van punt B.2.4 van de GOF richtlijnen. Bij gebreke daaraan verzoekt zij de adverteerder om zich tevens te conformeren met deze bepaling van de GOF richtlijnen.

De adverteerder deelde mee dat de spot werd stopgezet. Mbt de GOF guidelines deelde hij mee dat de klant via sms alle informatie ontvangt.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: JAMBA
Product/Dienst: beltonen
Media: TV
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  25/11/2008