JAGUAR – 01/10/2008

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als headline “ The New X-TYPE” toont een afbeelding van de wagen in kwestie, gevolgd door een beschrijving van de eigenschappen van de wagen en de prijsvermelding.

Onderaan : vermelding van het brandstofverbruik en de CO2

Motivering van de klacht(en)

Met dergelijke kleine lettergrootte, zijn de vermeldingen inzake brandstofverbruik en CO2 uitstoot niet in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de de CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto’s
 

Jurybeslissing

De Jury heeft genoteerd dat de lettergrootte van vermeldingen inzake brandstofverbruik en CO2 in de advertentie in kwestie 4 mm bedraagt en derhalve in overeenstemming is met hetgeen vooropgesteld wordt in art. 5 van de Febiac code.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: JAGUAR
Product/Dienst: Jaguar
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Milieu
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  01/10/2008