IXINA – 12/05/2010

Beschrijving van de reclame

De voice-over van de radiospot begint met ‘La recette pour économiser sur l’électro de votre cuisine c’est de choisir une sous sous marque’. Men hoort het geluid van een machine die over haar toeren draait, een vrouw die vraagt hoe men “arrêt” (stop) zegt in het Sloveens, en dan het geluid van borden die breken. De voice-over vervolgt: ‘Sinon, profitez des 4 semaines d’Ixina pour économiser sur votre électro’.

Motivering van de klacht(en)

De reclame van Ixina gaat over besparen door “sous sous marques” te kopen (producten zonder gekende merknaam en daarom beschouwd als van mindere kwaliteit), en suggereert dat men Sloveens moet begrijpen om zo’n toestel te kunnen gebruiken. Klager is van mening dat men dergelijke “sous sous marques” niet mag associëren met welk land dan ook.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder zegt dat de klacht hem verrast en laat weten dat deze radiospot duidelijk humoristisch bedoeld is en ook direct als dusdanig wordt gepercipieerd. De spot berokkent Slovenië geen nadeel en denigreert het land niet. De tekst heeft het alleen over een “sous marque” die een gebruiksaanwijzing in het Sloveens heeft. Sloveens werd gekozen omdat weinig mensen deze taal begrijpen en spreken. Het ligt absoluut niet in de bedoeling een verband te leggen tussen de begrippen “sous marque” en “Slovenië”, maar een onderscheid te maken tussen de dienstverlening van Ixina en die van andere verkopers, onder andere enkele op het internet, die niet dezelfde service en waarborgen als Ixina bieden.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospot met een relatief gevoel voor humor een manier om te besparen ter sprake brengt, en in dat opzicht een “sous sous marque” associeert met producten die een gebruiksaanwijzing in het Sloveens hebben.

De Jury is van mening dat deze link die gelegd wordt tussen een bepaalde nationaliteit en een “sous sous marque” product verkeerd kan geïnterpreteerd worden en van slechte smaak getuigt. Daar dergelijke vorm van communicatie negatieve reacties kan uitlokken bij het publiek, heeft de Jury gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren, overeenkomstig art. 2 van haar reglement.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: IXINA
Product/Dienst: De 4 IXINA weken
Media: Radio
Initiatief: Consument
Categorie: Woning/meubilair
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  12/05/2010