IVERLEK/ELECTRABEL – 26/07/2001

Beschrijving van de reclame

Een advertentie ter promotie van elektrische verwarming vermeldt dat elektriciteit energiezuinig en spaarzaam voor de energiefactuur is en bovendien goed is voor het milieu. Er wordt tevens in een reclamebrochure niet alleen bevestigd dat elektrisch verwarmen zuinig, betaalbaar en milieuvriendelijk is, maar bovendien ook gesteld dat verwarmen met “ecokachels” ecologisch is en gunstige effecten heeft op het milieu.

Motivering van de klacht(en)

Dergelijke reclame wordt beschouwd als bedrieglijk daar de beweringen onjuist zijn en bovendien de inspanningen van de Vlaamse overheid om een sociaal en milieuvriendelijk energiebeleid uit te bouwen ondermijnen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat aardgas niet overal beschikbaar is en hun reclame louter informatief bedoeld is voor de personen die een beroep willen doen op elektrische verwarming om hen dan het accumulatiesysteem met drievoudig uurtarief aan te raden.

Jurybeslissing

Na onderzoek en rekening houdend met de standpunten en inlichtingen meegedeeld door beide partijen, was de Jury de mening toegedaan dat zowel in de advertentie als in de huis-aan-huispublicatie, vermeldingen en beweringen voorkomen die te absoluut en/of onduidelijk door onvolledigheid zijn. Zij was van oordeel dat de bewering in de advertentie “Omdat bij elektrische verwarming geen warmtetransport plaatsvindt, is ze zuinig met energie” overdreven overkomt, temeer gelet op het energieverlies dat zich in de levenscyclus van elektriciteit voordoet. Een andere bewering in de advertentie, namelijk “ … voordelig nachttarief. Dat u daarmee flink bespaart in uw energierekening, hoeft geen verdere uitleg” komt te absoluut over ingevolge onvolledigheid. De consument zou kunnen denken dat verwarmen met accumulatiekachels voordeliger is dan verwarmen met andere warmtebronnen, zoals bijvoorbeeld aardgas. Op basis van art. 23 WHPC heeft de Jury de aanbeveling gedaan deze eerste bewering te nuanceren en de tweede te vervolledigen of bij gebrek aan nuancering en vervollediging weg te laten, dit teneinde ieder risico op verwarring of misleiding in hoofde van de consumenten uit te sluiten. Wat de huis-aan-huispublicatie betreft was de Jury van oordeel dat de termen “milieuvriendelijk” en “ecologisch” absolute termen zijn en heeft op basis van de art. 1,7 en 14 van de milieureclamecode aanbevolen om deze te schrappen en eventueel te vervangen door minder absolute termen, op voorwaarde dat een bewijs kan worden geleverd van de beweerde minder schadelijke gevolgen voor het milieu.

Gevolg

De adverteerder liet weten dat de bedoelde reclame niet meer zal verspreid worden en men bij de volgende reclame rekening zal houden met de aanbevelingen van de Jury .

Adverteerder: IVERLEK/ELECTRABEL
Product/Dienst: Elektrische verwarming
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Milieu
Datum afsluiting:  26/07/2001