ITAL GARAGE – 16/01/2008

Beschrijving van de reclame

De radiospot laat een gesprek horen tussen een vrouw en de kerstman.
Vrouw : « Alors Père Noël, ma fille aimerait la poupée qui… »
Kerstman : « Ah désolé ma petite dame. Jusqu’au 31 décembre, moi je ne fais que des livraisons pour le groupe Ital (?). Des conditions exceptionnelles sur tant de véhicules de stock, ça m’occupe à plein temps vous voyez. Alors, la poupée haha… »
Vrouwenstem : « Ital, votre concession Fiat à Wavre et à Waterloo. Le salon permanent de l’automobile. »

Motivering van de klacht(en)

De radiospot, die wordt uitgezonden op een tijdstip waarop ook kinderen luisteren, tast de geloofwaardigheid van en de magie rond de kerstman aan. De kerstman wil niet zorgen voor de bestelling van een pop want hij is bezig met het leveren van auto’s.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft bevestigd dat zijn reclamespot geenszins de bedoeling had de geloofwaardigheid van de kerstman aan te tasten maar daarentegen de nadruk wou leggen op het thema van die periode. Bovendien heeft hij opgemerkt dat de kerstman zelf een reclameproduct is (zie Coca-Cola).

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot de persoon van de kerstman gebruikt om de groep Ital te promoten (in de spot verduidelijkt de kerstman aan een moeder dat hij zo druk bezig is met het leveren van auto’s dat hij geen tijd heeft om voor haar bestelling te zorgen).

De Jury is van mening dat in tegenstelling tot Sinterklaas, die zich meer specifiek richt tot kinderen, de kerstman zich zowel richt tot kinderen als tot volwassenen (verdeling van geschenken aan de ganse familie gedurende de kerstperiode).

Zij heeft trouwens opgemerkt dat de kerstman zich in deze spots richt tot een moeder en niet tot een kind.

Daarenboven heeft de Jury opgemerkt dat de spot in kwestie gerealiseerd is met een duidelijke humoristische knipoog en dat deze niet van aard is om letterlijk opgevat te worden.

De Jury is van mening dat deze radiospot geen beweringen bevat die het risico inhouden om kinderen op moreel of mentaal vlak schade te berokkenen.

Bij gebrek aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ITAL GARAGE
Product/Dienst: Fiat
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  16/01/2008