I.R.I.S. SA – 18/01/2012

Beschrijving van de reclame

De email met als onderwerp « 24H Flash sale : Save up to 34 GBP on digital pen! » bevat naast informatie over de pen onder meer de vermeldingen « As from £58.79 Instead of £84.35 !!!! » en « Do you need another version ? », boven de afbeelding van respectievelijk een blauwe en een oranje verpakking.
De webpagina waarop de consument terechtkomt door op « Buy now » te klikken vermeldt twee versies van de digitale pen: de versie IRISnotes 1.0 en de versie IRISnotes Executive 1.0.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager zijn de vermelde prijzen misleidend. Het onderwerp van de email vermeldt dat tot £34 bespaard kan worden, maar het getoonde product is in prijs verminderd van £84.35 tot £58.79, een besparing van slechts £25.56. Dit is het enige product dat verschijnt als men op de “buy now” button klikt, dus het moet datgene zijn waarnaar het onderwerp van de email verwijst.

Standpunt van de adverteerder

Volgens de adverteerder is het door de klant aangehaalde probleem te wijten aan een verkeerd begrip van het aanbod en in geen geval aan misleidende informatie van zijn kant.
De campagne kondigt inderdaad in haar titel een korting aan “gaande tot 34 GBP” op de digitale pennen. De geïnteresseerde klant wordt dan doorverwezen naar een unieke pagina op de site van de adverteerder waar twee producten worden voorgesteld: de basisversie van de digitale pen (IRISnotes 1.0) voor 58,79 GBP en de meer geavanceerde versie (IRISnotes Executive 1.0) voor 75,83 GBP. In het eerste geval geniet de klant van een korting van 25,56 GBP en in het tweede geval van 34,09 GBP, zoals vermeld wordt in het aanbod (de prijs zonder promotie was 109,91 GBP).
Als de klant de meest geavanceerde versie had gekozen dan had hij de korting van 34,09 GBP kunnen vaststellen die aangeduid wordt in de e-shop van de adverteerder. Indien nodig heeft de klant steeds de mogelijkheid om de prijzen “buiten promotie” van de producten na te kijken op de site.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de e-mail alsook van de internetpagina waarnaar de consument wordt doorverwezen als hij op “Buy Now” klikt. De Jury heeft genoteerd dat er in de e-mail onder andere het volgende wordt vermeld: “Save up to 34 GBP” en “Do you need another version?”. De Jury heeft eveneens vastgesteld dat de internetpagina waarnaar de consument wordt doorverwezen als hij op “Buy now” klikt twee versies van de digitale pen vermeldt: de basisversie (IRISnotes 1.0) en de meer geavanceerde versie (IRISnotes Executive 1.0). De Jury heeft tenslotte genoteerd dat de korting voor de meest geavanceerde versie van de pen 34,09 GBP bedraagt.

De Jury is van mening dat in de e-mail zowel als op de interpagina waarnaar de consument doorverwezen wordt, duidelijk vermeld wordt dat er twee versies van de “IRISnotes” digitale pen bestaan en dat het commerciële aanbod voor één van de twee versies wel degelijk een korting gaande tot 34 GBP inhoudt.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden met betrekking tot de draagwijdte van het aanbod.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: I.R.I.S. SA
Product/Dienst: IRIS Digital Pen
Media: E-mailing
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  18/01/2012